Kwaliteit

Een gedegen kwaliteit en waarborging van de voedselveiligheid zijn minimale vereisten voor een toeleverancier aan de humane sector. Diervoeders vormen immers een onderdeel van de voedselketen en dienen daarom absoluut veilig en betrouwbaar te zijn. Hier zijn wij ons bij Gebrs. Fuite terdege van bewust.

Zowel grondstoffen, productieproces als voeders zijn gewaarborgd.

Gebrs. Fuite is GMP+ gecertificeerd. Dit betekent dat de grondstoffen, het productieproces en de voeders een kwaliteitswaarborg dragen. Om voedselveiligheid te waarborgen wordt gewerkt met kwaliteitsborgingssystemen in alle schakels van de diervoederketen. Leveranciers van vlees, zuivel en eieren kunnen hierdoor veilig en verantwoord voedsel leveren. De moderne fabrieken met een overzichtelijke inname en opslag maken het o.a. mogelijk om een intensieve controle uit te oefenen.

Aanvoer van grondstoffen via gecertificeerde leveranciers

Er wordt daarnaast uitsluitend gekocht van gecertificeerde bedrijven en er vindt een kritische selectie plaats waar het gaat om leveranciers en hun grondstoffen. Kwaliteit van het eindproduct begint immers bij een goede selectie van de grondstoffen en betrouwbare leveranciers. Middels SecureFeed wordt hier in de dagelijkse praktijk handen en voeten aan gegeven. Samen met andere, bij SecureFeed aangesloten, bedrijven verzorgen wij bijvoorbeeld zelf audits bij toeleveranciers. SecureFeed is een collectief waarbij het merendeel van de Nederlandse diervoederindustrie zich gezamenlijk inzet voor veilig diervoeder.