2023: Een lager eiwitgehalte in de graskuilen

Zeer uiteenlopende weersomstandigheden

Eind februari kon op de drogere percelen mest worden uitgereden. Door het natte weer in maart en april is dat niet op alle graspercelen gelukt vóór de eerste snede.

Vanaf 1 mei werd er volop gemaaid in met name het Zuiden en het Oosten van het land. In het Noorden en Westen stond op veel percelen nog te weinig gras. Van 5 tot 12 mei was het erg nat, waardoor het gras flink groeide. Vanaf half mei is er geen regen meer gevallen waardoor ook in de rest van het land de eerste snede onder goede omstandigheden kon worden ingekuild.

Door de goede groeiomstandigheden begin mei, konden percelen die rond 1 mei gemaaid waren, eind mei al weer voor de tweede keer gemaaid worden. Vanaf begin juni werd het zeer droog en warm en is de rest van de tweede snede gemaaid.

Door het droge warme weer in juni stokte de grasgroei flink. Het gras wat er stond verdroogde. Vanaf begin juli viel er weer volop regen, waardoor de grasgroei weer flink op gang kwam.

Veel variatie in de eerste snede graskuilen

Er zitten grote verschillen in de voederwaarde tussen de eerste snede graskuilen. In de eerste week van mei is een mooie snede gemaaid, waardoor de voederwaardes zeer goed zijn. In de tweede week van mei was het op veel plekken te nat om te maaien, terwijl het gras wel flink doorgroeide. In de derde week van mei kon de rest van de eerste snede gemaaid worden. In het algemeen stond er toen een flinke snede gras op het land. Het gevolg is dat de VEM en het RE-gehalte lager zijn.

Hoge voederwaardes in de tweede snede

De tweede snedes zijn snel gegroeid, waardoor de voederwaardes goed zijn. Door het droge weer in juni, is het gras verouderd. Hierdoor hebben de graskuilen van eind juni een lager VEM en RE-gehalte. Door de regen van begin juli, zijn de eiwitgehaltes in de graskuilen van juli weer hoger en de VEM wat beter.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?