Beperk de gevolgen van hittestress bij uw geiten

Er staan weer warme dagen voor de deur. Diverse (voorzorgs)maatregelen kunnen hittestress gevolgen bij uw geiten zoveel mogelijk beperken.

Lees meer

Productiedaling door hittestress beperken

Er staan weer warme dagen voor de deur. Diverse (voorzorgs)maatregelen kunnen productie daling bij uw vee zoveel mogelijk beperken.

Lees meer

NIEUW: Fuite Buffermix, pensbuffer te gebruiken bij hittestress

Tijdens de hetere periodes van het jaar vraagt het rantsoen en het optimaal laten functioneren van de pens extra aandacht. Een buffer inzetten is gewenst om verzuring te voorkomen.

Lees meer

Vloeibaar geleverde melk voor uw schapen lammeren

Prominend is een vloeibare lammermelk op basis van magere melkpoeder. Het levert u arbeidsgemak en zorgt dat mengfouten worden voorkomen. Bovendien wordt de hoogste maximale jeugdgroei behaald.

Lees meer