Verhoog maiskwaliteit met extra Kali

Door de maïsteelt onttrekt u minimaal 300 kg K20 terwijl u bij een gift van 40 m3 drijfmest (met gemiddelde gehalten) 230 kg kali bemest. Extra kali bemesten en is dus noodzakelijk om de onttrekking te compenseren.

Lees meer

Prominend Colostrum nu ook in voordelige 3 kg verpakking verkrijgbaar

De handige en betrouwbare Prominend Colostrum is nu ook in 3 kg verpakking verkrijgbaar!

Lees meer

Denk aan uw droge koeien in de zomer

Hittestress wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid en temperatuur. Koeien kunnen niet goed zweten en raken daardoor moeilijker hun warmte kwijt. In de regel wordt er veel gesproken over melkvee maar hoe kunnen we de droge koeien ondersteunen?

Lees meer

Stabiele broksoorten zorgen dat het soepel loopt in de stal

VOF Kapper - Lammers te Zutphen heeft een melkveebedrijf in combinatie met een goedlopende horecatak. “Zeker de helft van onze tijd zit in het horecagedeelte, maar daar is de winstverdeling ook naar. In de stal moet het soepel lopen, zodat we tijd hebben om aan de slag te kunnen in de keuken”, aldus Ben.

Lees meer

Een optimaal gemengd rantsoen

Onze melkveevertegenwoordigers komen geregeld bijelkaar om kennis en ervaringen met elkaar te delen. ‘Gemengd voeren’ stond in april als thema op de agenda. De collega’s zijn aan de slag gegaan met onder meer de kuilen, de mengwagen en het rantsoen

Lees meer
×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?