Beheersgras zonder analyse risico voor melkziekte

Beheersgras of kruidenrijke mengsels zijn in opmars door vraag vanuit de zuivel. Dit kruidenrijk grasland of gras van beheersland heeft een andere samenstelling dan percelen met vooral productiegrassen. Wat heeft dat voor gevolgen voor het rantsoen?

Waar kruidenrijk ruwvoer en gras van beheersland vaak weinig VEM en eiwit bevat, kunnen de gehaltes aan mineralen en spoorelementen juist hoger zijn. Calcium is bijvoorbeeld drie maal zo hoog in kruiden en vlinderbloemigen dan in gras.

In een droogstandsrantsoen zijn de VEM, het eiwit- en calciumgehalte van invloed op onder meer biestkwaliteit en melkziektepreventie. Om een passend/goed rantsoen te kunnen samen stellen is  het dus noodzakelijk om de verschillende rantsoencomponenten te laten analyseren.

Voederwaarde zonder analyse niet in te schatten

De botanische samenstelling van beheersgras en kruidenrijk gras is zeer divers. De verhouding productiegras, kruiden of vlinderbloemigen varieert bijvoorbeeld. Tel daar bij op het verschil in maaidatum, bemesting en beheerspakket. Dit maakt het inschatten van voederwaardes zonder kuilanalyse niet mogelijk.

Laat daarom ook ruwvoer gewonnen van beheersland en kruidenrijk gras analyseren inclusief mineralen en spoorelementen. Zo kan uw voeradviseur een goed (droogstands)rantsoen samen stellen.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?