Boterzuur uit maiskuil voorkomen

‘Boterzuur’ in de melk is een serieuze kwaliteits-afwijking. Vaak wordt gedacht dat graskuilen het grootste risico vormen. Maar dat is niet het geval volgens Eurofins Agro. ‘Maiskuil is tegen de verwachtingen in de meest voorkomende besmettingsbron op een bedrijf.’ Zó verlaagt u het risico op ‘boterzuur’ in maiskuil:

 

Broei veroorzaakt sterke bacteriegroei

Een kwaliteitsopmerking over ‘boterzuur’ in de melk gaat feitelijk over de sporen van boterzuurbacteriën die in de melk zitten. Boterzuursporen worden via het voer opgenomen. Via de mest komen ze op de spenen en uiteindelijk ook in de tank terecht. In een goed geconserveerde mais kuil krijgen boterzuurbacteriën geen kans zich te vermeerderen en sporen te vormen. Een slecht aangereden maiskuil vormt dus een risico voor vermeerdering van boterzuursporen. Ook broei of schimmel na openen zijn gevaarlijk.

 

Wat kan ik doen om de kans op boterzuur te verkleinen?

Neem maatregelen zodat uw mais goed geconserveerd is en broei voorkomen wordt. Enkele tips:

  • Maak de kuil niet hoger dan de silowanden
  • Verdicht de kuil zeer goed, ook aan de randen!
  • Maak zo nodig gebruik van een inkuilmiddel. Een overzicht van onze inkuilmiddelen is hier te vinden.
  • Voorkom overmatig zand in de snijmais.
  • Veel zand op de onderste schutbladen? Overweeg dan iets hoger te hakselen om te voorkomen dat dit veel boterzuursporen in de kuil brengt. Dit is een aandachtspunt bij mais die deels onder water heeft gestaan of op percelen waar zeer hevige regen is gevallen.
  • Zorg voor voldoende voersnelheid.

verkoopadviseur Bram, gebrs Fuite

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?