Breng pH van uw percelen op peil voor uitrijden drijfmest

Eurofins Agro heeft de pH van zandgrond in kaart gebracht.  Sommige grondsoorten hebben van nature een (te) lage pH . Ook door het toedienen van kunstmest verzuurt de bodem. Een te lage pH kost opbrengst.

 

Verhogen van pH door bekalken kan opbrengst tot wel 20% verhogen

Meer dan 30% van de Nederlandse zandgronden heeft een pH die onder de streefwaarde (pH 5) ligt blijkt uit onderzoek door Eurofins Agro (zie afbeelding 1.)

Bij een optimale pH worden de elementen uit de bodem (fosfaat, stikstof, kali en magnesium) beter opgenomen. Verhogen van de pH van 4,0 naar 5,0 kan de opbrengst met 10 tot 20% verhogen zo bleek uit praktijk proeven. Een te lage pH (lager dan 5) kan nu (tot 14 dagen voor het uitrijden van de drijfmest) nog gecompenseerd worden door te bekalken.

 

Meer opbrengst door optimale pH

Uit praktijk proeven is gebleken dat bij een optimale pH:

  • stikstof, fosfaat, kali en magnesium beter worden opgenomen uit de bodem
  • het gewas zich beter ontwikkelt en wortels meer stikstof opnemen
  • de opbrengst van kg DS, VEM en RE toeneemt
  • er minder stikstof uitspoelt

 

Gebrs. Fuite biedt u een compleet assortiment met de meest gangbare kalksoorten. Vraag onze collega’s van de verkoopbinnendienst voor meer informatie.

Doorzaaien verhoogt opbrengst

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?