Coccidiose: samen naar een plan van aanpak

Verminderde eetlust, diarree en groeivertraging bij kalveren. Een van de mogelijke oorzaken is coccidiose. Een aandoening welke wordt veroorzaakt door een parasiet.

Al het jongvee komt een keer in aanraking met deze parasiet. Dit is goed, want hierdoor krijgen ze de kans om weerstand op te bouwen. Coccidiose is echter het probleem wat ontstaat als kalveren een te grote hoeveelheid oöcysten (eitjes van de parasiet) opnemen. Dit gebeurt via met mest bevuild voer of water en bevuilde hokafscheidingen. Als de weerstand van de kalveren onder druk staat, zal een lichte besmetting ook al schade veroorzaken. De meeste klachten worden gezien tussen de 3 weken en 6 maanden leeftijd. Als kalveren eenmaal klachten hebben, loopt de infectiedruk enorm op. Die dieren scheiden miljoenen oöcysten uit met de mest.

De volgende verschijnselen passen bij coccidiose:

 • Diarree, van groen tot zwart en met of zonder bloed
 • Verminderde eetlust
 • Persen op de mest
 • Dikke doffe vacht
 • Sterfte vanwege uitdroging (enkel in ernstige gevallen)

Om erachter te komen of er sprake is van coccidiose, kan de mest worden onderzocht onder de microscoop. Het is belangrijk om vervolgens naast de behandeling van zieke dieren ook aandacht te besteden aan preventie van nieuwe gevallen. De oöcyten blijven maandenlang aanwezig in de omgeving. Wanneer er eenmaal coccidiose in een hok aanwezig is, zien we vaak dat de volgende groep kalveren het ook krijgt als er geen voorzorgsmaatregelen worden genomen. Onze Prominend kalveropfokspecialisten kijken graag met u mee, hoe op uw bedrijf coccidioseproblemen het beste kunnen worden verholpen.

Alvast enkele tips:

 • Vermijd overbezetting
 • Verstrek vanaf de speenfase t/m 4 maanden een rustig verteerbaar rantsoen
 • Plan stressmomenten niet kort na elkaar (onthoornen, spenen, verhuizen, voerovergangen)
 • Voorkom dat voer het hok in wordt getrokken (lang ruwvoer is een risicofactor)
 • Houd drinkbakken schoon
 • Werk bij voorkeur via het all-in all out principe

Heeft u vragen? Neem gerust contact op voor een afspraak.

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?