Dalende voederwaarde bij lagere stikstofgift

De prijzen voor kunstmest lopen op en dat maakt het verleidelijk om op de stikstofgift te besparen. Het is echter goed om te weten dat bezuinigen op kunstmest grote gevolgen heeft voor de grasopbrengst en de kwaliteit van het gras.  

Als er onder normale omstandigheden voor de eerste snede 25 kuub drijfmest bemest wordt en 300 kilogram KAS (27% N) dan is dat een totale stikstofgift van 120 kilogram. In tabel 1 is het te verwachten effect op de kwaliteit van het gras weer gegeven bij een 120 kg lagere kunstmestgift.

Tabel 1. Dalende voederwaarde bij 25% minder stikstof bemesten.

 

In het voorbeeld is te zien dat de totale drogestofopbrengst 6% lager uitvalt en dat het RE-gehalte per kilogram drogestof zelfs 9% lager is!

Ruwvoer van goede kwaliteit is de basis voor de melkproductie. Minder kunstmest strooien heeft dus als gevolg dat er een extra eiwitaanvulling nodig is of dat de melkproductie zal dalen.

 

 

Fuite levert graszaad

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?