De wei in met wormen

Meer dan 80 procent van de bedrijven met rundvee is besmet met maagdarm- en longwormen. Een zware wormbesmetting tijdens lactatie kan leiden tot 6,4 kg minder melk per koe per dag. Dit is te voorkomen met een goed weideregime voor jongvee.

Larven en wormen veroorzaken schade aan de darmwand. Hierdoor worden er minder voedingstoffen en vocht opgenomen. Dit leidt tot diarree en uitdroging maar ook achterblijven in groei. Bij lacterende dieren kan een zware wormbesmetting leiden tot een daling van de melkproductie tot 6,4 kg per koe per dag. Jongvee kan prima weerstand opbouwen tegen maagdarm- en longwormen als ze een lichte besmetting doormaken. Door het verstandig weiden kunt u op een veilige manier afweer opbouwen zonder dat dit ten koste gaat van groei.

Tips voor een gedoseerde weerstandsopbouw:

  • Weid kalveren tot 1 jaar 6 tot 8 weken op etgroen en laat pinken in hun tweede levensjaar intensief grazen.
  • Weid de dieren elke 3 weken om naar een schoon perceel. Tussentijds maaien of laten begrazen door schapen of paarden verlaagt het aantal wormeieren op het land aanzienlijk.
  • Als regelmatig omweiden niet mogelijk is, controleer dan 4 tot 6 weken na inscharen op wormeitjes via mestonderzoek.
  • Behandel de kalveren bij hoestklachten direct volgens bedrijfsbehandelplan.
  • Zorg voor voldoende voeraanbod in de weide en voer de kalveren bij met jongveebrok.
  • Bij problemen met longworm in voorgaande jaren kunnen de jongste weidegaande dieren geënt worden (doe dit 6 en 2 weken vóórdat de dieren naar buiten gaan).
×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?