Drijfmest maximaal benutten wijs door dure kunstmest

In het weidse landschap van Sudwest-Fryslan is de boerderij van de familie De Vries te vinden. Melkveehouder Rakesh is al jaren bezig om op perceel niveau te bemesten op basis van wat de grond nodig heeft. Uiterst actueel dit seizoen, gezien de fors gestegen kunstmestprijzen. Melkvee vertegenwoordiger Martin Brandsma adviseert Rakesh hierbij.

Stikstof uit drijfmest maximaal benutten door toevoegen water

Graslandpercelen worden jaarlijks op perceel niveau bemest om zo een goede opbrengst te realiseren. Bodemanalyses zijn hier voor de basis. “Als veehouder laat je jouw percelen bemonsteren als je mee doet aan derogatie, dus die kosten heb je al gemaakt. Door de analyses daadwerkelijk te gebruiken en hier op te anticiperen, benut je de informatie maximaal”, stelt Martin. Rakesh beaamt dit. “Onderzoekslaboratoria leveren heldere en duidelijke informatie over de toestand van mijn percelen. Denk hierbij aan stikstof leverend vermogen, de pH en mineralenhuishouding. In de toekomst zou ik mijn percelen wel in kaart willen brengen met een drone, maar daar is het nu misschien nog wat te vroeg voor”. Zodra de bodemanalyse beschikbaar is, wordt per perceel het gebruiksdoel bepaald. De huiskavel is vrij royaal en het verse gras wordt maximaal gebruikt voor het weiden van de koeien. Per perceel bepalen Martin en Rakesh met behulp van een rekenprogramma de hoeveelheid drijfmest en kunstmest die ze per snede gaan toedienen. Door water toe te voegen aan de drijfmest wordt de werkingscoëfficiënt van de mest verhoogd van circa 45 naar ruim 60 procent. (Bron: bemestingadvies.nl). Bijkomend voordeel is dat het sleepslangen ook eenvoudiger werkt wanneer de mest dunner is. Door na het sleepslangen te wiedeggen, wordt het benutten van de mest nog verder geoptimaliseerd.

Het weer is baas

Doordat de drijfmest gerichter en effectiever wordt toegepast, hoeft er minder kunstmest te worden gestrooid. Rakesh geeft aan dat er wel degelijk haken en ogen aan dit verhaal zitten. “Die afweging blijft lastig. Als je nu bespaart op de aankoop van kunstmest, weet je nog niet zeker of je volgende voorjaar niet toch meer krachtvoer moet kopen om goed te kunnen blijven melken. Op perceel niveau bemesten hangt samen met het bepalen van het oogstmoment. Met oogsten wachten we dan ook niet tot het theoretische optimum. Als het weer het toelaat en er staat een mooie snede dan maaien we. Hier in Friesland zeggen we, Het weer is baas. Het komende seizoen is mijn plan om wat jonger ‘pittiger’ gras te gaan oogsten. Het hoofdaandeel van het rantsoen is namelijk gras en graskuil. Dat past voor mijn gevoel ook bij een verantwoorde manier van melk produceren. Daarom streef ik ernaar om gras van een zo hoog mogelijke kwaliteit te telen”.

Ik heb mensen om me heen nodig die me scherp houden

Sinds ruim drie jaar worden de koeien gemolken met 2 Lely robots. Het gemiddeld aantal melkingen ligt momenteel op 3,4, maar zodra de koeien naar buiten gaan loopt dit wel iets terug. “Ik voer al jaren een hoogwaardige productiebrok.  Als koeien gezond zijn en met weinig problemen hun melk kunnen geven dan komt dat later vanzelf weer op je aan” aldus Rakesh.  “Ik hou er van om voorop te lopen . Mijn vader was en is daarin mijn voorbeeld.  Als ondernemer hoef ik daarbij niet van al de verschillende aspecten binnen het bedrijf de details te kennen, als ik er maar voor zorg dat ik de juiste adviseurs om me heen heb. Martin en ik zijn op elkaar ingespeeld en houden elkaar op een plezierige manier scherp”.

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?