Duurzaam produceren. Hoe werkt dat?

Gebrs Fuite produceert hoogwaardig veevoer, dat rechtstreeks op het boerenerf wordt geleverd. Als producent van diervoeding zijn wij een schakel in de voedselketen. Dagelijks leveren wij een bijdrage aan het duurzaam produceren van veilig en gezond voedsel.

Duurzaamheid is een actueel thema. Hoe gaat Gebrs. Fuite hiermee om?

Dit is een breed thema waar op meerdere aspecten invulling aangegeven kan worden. Denk bijvoorbeeld aan circulariteit. Het is goed om je bij veevoer productie te realiseren dat van alle grondstoffen die voor diervoeder worden gebruikt, het overgrote deel niet geschikt is voor humane consumptie. Sterker nog; bij het produceren van voedsel voor menselijke consumptie ontstaan co-producten. Resten die overblijven bij de voedselproductie waar mensen niets mee kunnen maar die door dieren kunnen worden omgezet in hoogwaardige producten zoals vlees, melk en eieren. Een voorbeeld hiervan is bietenpulp. Na het verwerken van suikerbieten voor de suiker productie blijft de bietenpulp over. Gebrs. Fuite verwerkt deze pulp in diverse veevoeders. Anderzijds lopen Nederlandse veehouders op kop wat betreft voer efficiëntie. Ze realiseren de laagste voederconversie (en dus de laagste uitstoot) per kg voedsel.

Rentmeesterschap is een belangrijk thema binnen Gebrs. Fuite. We zijn ons er terdege van bewust dat…

Gebrs Fuite is aangesloten bij Nevedi. Deze vereniging van diervoederproducenten heeft belang bij voldoende beschikbaarheid van diervoedergrondstoffen tegen acceptabele prijzen. De ambitie hierbij is het importeren en gebruiken van diervoedergrondstoffen die aantoonbaar duurzaam zijn. Denk hierbij aan gecertificeerde palm en  soja-producten. De diervoederindustrie levert overigens al een wezenlijke bijdrage aan het verlagen aan de footprint van ons voedsel door reststromen van humane consumptie te gebruiken voor dierlijke voeders.

 

Op welke manier wordt verantwoorde productie door Fuite vormgegeven?

Bij het productieproces wordt bijvoorbeeld continu gezocht naar energiebesparing. Verder werken wij bijna uitsluitend met elektrische machines. Voorbeelden hiervan zijn de elektrische loskraan en de elektrische heftrucks. Momenteel wordt er ook, in het kader van de Europese doelstellingen, verder nagedacht over opwekken van eigen windenergie. Samen met andere lokale ondernemers en de lokale overheid wordt er naar gestreefd om het industrieterrein verder te verduurzamen gedurende de komende jaren.

 

Met welke actuele thema’s heeft Fuite momenteel te maken?

Een grotere inzet van alternatieve eiwitbronnen is momenteel een belangrijk thema. Daarnaast wordt ingezet op verduurzaming van andere diervoedergrondstoffen en het maximaal gebruiken van non-food diervoedergrondstoffen.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?