Efficiëntie de basis voor een goed verdienmodel en lage CO2 uitstoot

Herko Jansen levert zijn melk volgens het concept ‘On The Way to PlanetProof’ van FrieslandCampina. Een van de eisen van deze melkstroom is dat de CO2-equivalenten niet boven de 1200 per kilogram melk uit mogen komen.  Volgens Herko is efficiënt produceren de voorwaarde voor een lage CO2uitstoot per kilogram melk.

Melkveebedrijf Jansen is gevestigd in het Friese Nijelamer. Herko woont hier samen met zijn partner en drie kinderen van 18, 15 en 13 jaar. Op het bedrijf worden 86 koeien en veertig stuks jongvee gehouden. Het bedrijf telt veertig hectare veengrond waarvan zeven hectare met mais wordt ingezaaid. Hier bij krijgt Herko veel hulp van de kinderen. De norm van 1200 CO2 equivalenten per kg melk wordt vergeleken met het driejaarlijks gemiddelde van de kringloopwijzer van het bedrijf. Herko weet na de correctie veengrond ruim onder 1000 CO2-equivalenten te blijven en voldoet hiermee dus ruim aan de norm. “De CO2 norm is een vraag uit de markt. Ik heb gekeken hoe ik hier op het bedrijf er het beste van kan maken om zo toch die plus op de melkprijs te krijgen en aan die vraag te voldoen.

Hoge efficiëntie zorgt voor lage uitstoot per kilogram melk

Het antwoord op de vraag hoe Herko stuurt op een lage CO2 per liter melk is heel kort: efficiëntie. In de bedrijfsvoering is de ondernemer constant bezig met efficiëntie en rendement. Een hoge efficiëntie zorgt voor een lage uitstoot per kilogram geleverde melk en is financieel het meest aantrekkelijk. Op het bedrijf vertaalt zich dat in strak management van de veestapel. ‘Rondom het afkalven moet alles vlekkeloos verlopen, als ik een koe met kalven niet vertrouw ga ik er ’s nachts uit geeft Herko aan. Ook een kreupele koe wordt dezelfde dag nog behandeld. ‘Het is net als bij sporten’ zegt Herko. ‘Ook dan moet je steeds goed blijven opletten en discipline opbrengen. Dat geldt hier ook. En blijf leren van tegenvallers’. Dat de veestapel er goed bij staat is af te lezen uit de cijfers, het afgelopen jaar zijn er maar 10 koeien afgevoerd.

Efficiënt produceren uit een goedlopend rantsoen

Naast ten eerste een gezonde veestapel is ook het rantsoen van grote invloed op het bedrijfsresultaat en de CO2 per kilogram melk. Namens Fuite is Jillis Slingerland sinds jaar en dag de rantsoenspecialist bij de familie Jansen. Naast gras en mais worden er in de basis witlofwortelen en soja gevoerd. Er wordt gekozen voor hoogwaardige voeders. “De basis voor een lage CO2 emissie per kg melk is een hoge voerefficiëntie. CO2-waarde per kilogram brok is daarbij minder van belang”, stelt Herko. “Voer aankopen moet ik toch omdat we intensief zijn. Dus dan kies ik wat past en goed melkt.”

Hoge voederwaarde optimaal benutten

De ruwvoerkwaliteit is volgens de ondernemer de belangrijkste factor als het gaat om efficiënt melken. Daarom wordt jaarlijks tien procent van het grasland vernieuwd. Dat draagt bij aan een goede voederwaarde (gemiddelde VEM in 2022 was 927) en een hoge drogestofopbrengst per hectare. Gedurende het groeiseizoen wordt er volop vers gras gevoerd op stal. Een product met hoge voederwaarde en je voorkomt inkuilverliezen. Een goed voorbeeld van efficiënt gebruik van ruwvoer. Om de productie er goed onder te houden, wordt er nooit bezuinigd op krachtvoer. Het rollend jaargemiddelde bedraagt 10.543 kg melk met 4,54% vet en 3,66% eiwit, de laatste MPR was de BSK maar liefst 51.4.

Efficiënte bedrijfsvoering gaat prima samen met gezond vee en lage CO2 emissie

De komende jaren wil de veehouder geleidelijk aan groeien met eigen aanwas. Het aandeel jongvee is daarom ook hoger dan het huidige vervangingspercentage. Een ruimer aandeel jongvee geeft zekerheid, maar volgens Herko moet je altijd zuinig willen zijn op het vee. Vorig jaar zijn er slechts tien koeien afgevoerd. Enkel oudere koeien. Groei is leuk, maar de technische resultaten mogen er niet onder lijden. Een efficiënte bedrijfsvoering met gezond vee en een kwalitatief goed rantsoen blijft voor de veehouder de basis voor een goed verdienmodel en daarbij is een lage CO2 uitstoot per kilogram meetmelk mooi meegenomen.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?