Eindejaarboodschap 2023

Geachte relatie,

Aan het einde van 2023 en uitziend naar het nieuwe jaar leeft bij velen, bewust of onbewust de vraag; hoe nu verder? Dit is een vraag waarop een passend antwoord niet eenvoudig  te geven is. Het voorbij gevlogen jaar is verdwenen in het verleden. Herinneringen en gevoelens kunnen het nog in gedachten naar het nu trekken maar overdoen is onmogelijk. We werden van persoonlijk lief en leed op de hoogte gebracht. Was voor de één 2023 een jaar van onpeilbaar verdriet, voor de ander kende het jaar hoogtepunten van vreugde. In dat alles hebben we als Gebrs. Fuite en familie proberen mee te leven en mee te voelen zoveel als in ons vermogen lag.

 

Een veel bewogen jaar, zo mogen we ook 2023 toch wel noemen. Politiek en maatschappelijk gezien heeft het gestormd en nog steeds hangen dreigende buien boven ons land. Hiermee omgaan eist alle aandacht. Toch valt niet te ontkennen dat het belang van een goed georganiseerde voedselvoorziening voorzichtig onderkend wordt. U zult begrijpen dat Gebrs Fuite hierop strategisch gestuurd heeft. Zal de wind dan nu eindelijk uit een andere hoek komen?

Het is van wezenlijk belang om ons niet te laten afleiden van zaken die wel door ons beïnvloed kunnen worden. Praktische vakkennis en innovatieve ontwikkelingen maken het verschil op stal. Want… de stal is de baas! Dat fundamentele principe mogen we nooit loslaten.

 

Hoe nu verder?

Een passend antwoord is niet eenvoudig. In het jaar 1672 hing het voortbestaan van Nederland aan een zijden draad. Een oorlog op meerdere fronten werd gevoerd, een totaal verkeerde inschatting van de Europese verhoudingen was daar de oorzaak van. Er staat over dat rampjaar geschreven: “het land reddeloos de regering radeloos en het volk redeloos”.  En toch, “couragieuse voorsigtigheijt”!

Wat word daar mee bedoeld? De welbekende Michiel de Ruyter, vocht in die tijd op zee met weinig middelen een strijd tegen een grote overmacht waar de toekomst van Holland van afhing. De Ruyter, zijn successen en de wending in de geschiedenis van Holland daardoor, worden tekenend beschreven in een brief aan de prins van Oranje.

Ik citeer uit die brief; “De Ruyter, betoond met kennis en kunde te handelen en bovenal is hij een voorbeeld van couragieuse voorsigtigheijt”. Deze houding, om met kennis en kunde de zaken waar we verantwoordelijk voor zijn moedig voorzichtig te besturen, willen wij u meegeven op weg naar 2024.

Meer dan ooit moeten beslissingen afgezet worden tegen gevolgen op termijn. Deze manier van denken dwingt ook de verschillende generaties om het samen eens te zijn over de te volgen koers. Hiermee raken we weer een kernwaarde van de agrarische wereld, het belang van de familie en de kracht van het gezinsbedrijf. Wees zuinig op deze voorrechten.

 

Nog een laatste boodschap, de aloude maar steeds weer nieuwe woorden van kerst moeten toch genoemd worden. Kerst ten diepste het feest van het Licht en de Vrede. Want een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven staat er geschreven. Eén van de namen van dat Kind is Vredevorst. In deze boodschap ligt uiteindelijk alles wat nodig is om zaken, die de tijd overschrijden en die er werkelijk toe doen, te overdenken.

Tenslotte, wederzijds respect en vertrouwen zijn fundamenteel voor een zakelijke relatie, en is zeker geen vanzelfsprekendheid. Wij spreken onze dank uit voor het geschonken vertrouwen. Gebrs. Fuite, medewerkers en familie, wensen u en de uwen in alle opzichten gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2024 toe.

Koop Fuite

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?