Eindejaarsbericht 2022

Geachte relatie,

Wat is tijd?

Dat lijkt een eenvoudige vraag. Augustinus, een denker uit vroegere eeuwen, geeft als antwoord hierop; als niemand het mij vraagt weet ik het, als ik het uitleggen wil, weet ik het niet meer.

 

Wat is er kostbaarder dan tijd?

Het is zeker dat 2022 bijna tot het verleden behoort en wij dit jaar niet weer over kunnen doen. Als we het afgelopen jaar aan ons voorbij laten gaan is er veel te denken. We werden van persoonlijk lief en leed op de hoogte gebracht. Was voor de één 2022 een jaar van onpeilbaar verdriet, voor de ander kende het jaar hoogtepunten van vreugde. In dat alles hebben we als Gebrs. Fuite en familie proberen mee te leven en mee te voelen zoveel als in ons vermogen lag.

Vele zorgen kenmerken dit jaar; oorlogen, crises en ook een ontstellende verwarring en schijnbare blindheid waarmee wij door overheden geregeerd worden. Als Gebrs. Fuite denken we over deze zaken niet gering. Onze agrarische sector, die toch een cruciale schakel in de voedselvoorziening is, staat midden in de branding.

Toch, als wij klanten, collega’s en mensen uit de sector spreken concluderen we een nog grotere bedreiging, een ernstig gevaar. Dat is het ontbreken van moed. Begrijpelijk, maar hier mag geen ruimte aan gegeven worden. Samen moeten wij, Gebrs. Fuite ziet het als haar plicht, blijven wijzen en realistisch waar maken dat er bestaansrecht is voor een agrarische sector die ontwikkelen wil én kan als er ruimte gegeven wordt aan gezond boerenverstand.

Afgelopen jaren is Gebrs. Fuite bezig geweest om zich voor te bereiden op veranderende tijden. Bakens verzetten hoort bij ondernemen. In dit beleid is steeds weer het verdiepen van vakkennis een  speerpunt. En dit overbrengen naar de praktijk in de breedste zin van het woord. De stal is de baas en we willen de beste zijn op stal. Met deze professionele eenvoud gaan we vol vertrouwen 2023 in.

 

We zijn begonnen met de vraag; wat is tijd?

Nu leven we in adventstijd. Een uitzien naar en voorbereid zijn op kerstfeest. Het feest van het Licht. Bijzondere dagen, want laten we goed beseffen waar het Licht komt moet de duisternis wijken. Dat is een wet die niet aan tijd gebonden is. We zijn begonnen met een citaat van Augustinus en eindigen er ook mee. Hij schrijft; er is alleen maar een heden, het verleden is weg en de toekomst moet nog komen. Laat de ernst van dat nu, wat Augustinus noemt het heden der genade, bezinning zijn voor 2023.

 

Tenslotte, een zakelijke relatie hoort gefundeerd te zijn op wederzijds respect en vertrouwen zeker in ons vak. Onze dank voor het vertrouwen dat u ons schonk. Bij Gebrs. Fuite beseffen wij de waarde hiervan. Gebrs. Fuite, medewerkers en familie, wensen u en de uwen in alle opzichten gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2023 toe.

Met hartelijke groet,

Koop Fuite

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?