Eindejaarsbericht Gebrs. Fuite

Geachte relatie,

Advent 2020

De aanhef boven dit schrijven is niet willekeurig. Advent is de tijd van verwachten, het uitzien naar verlossing.

Tijd is een grote leermeester. Zo luidt een bekende uitspraak, die aan het einde van het jaar een bijzonder accent krijgt.

Het jaar 2020 is een herdenkingsjaar. Vijfenzeventig jaar geleden werden we bevrijd van een bezettende en meedogenloze macht. Ouderen onder ons herinneren zich de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, die tientallen miljoenen slachtoffers eiste. In de vele jaren daarna kende ons land een bepaalde mate van vrede en voorspoed. Hebben we tijdens die lange tijd geleerd dankbaar te zijn voor de zegeningen die ons ten deel vielen? Zijn we er wijs en niet verkwistend mee omgegaan? Kunnen we verantwoording afleggen van ons rentmeesterschap?

In het afgelopen herdenkingsjaar 2020 hadden veel dingen een totaal ander verloop dan we ons voorstelden. Het coronavirus bezette de wereld en sloeg hard toe. Het bestaan van velen werd geraakt.

De stormen van de tijd maakten de uitvoering van veel plannen onmogelijk, zoals ook in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Daarop volgde de bevrijding. Dat gebeurde op Zijn tijd!

Zo komen advent en Kerst in een perspectief te staan van hoopvol uitzien naar licht, ja het Licht der eeuwen zoals in het Boek der boeken het Kerstkind genoemd wordt en is er ten diepste geen reden voor moedeloosheid.

Afgelopen tijd is er ook in onze sector, die als schakel in de voedselvoorziening onmisbaar genoemd kan worden, veel gebeurd. Ondernemen in de voedselketen brengt grote uitdagingen met zich mee. Wij zijn ons ervan bewust dat het fundament, waarop gebouwd wordt, betrouwbaar dient te zijn.

Ontwikkelingen binnen de voedselketen hebben bij ons geresulteerd in nieuwe activiteiten die het fundament versterken. Bij Liprovit hebben we verder geïnvesteerd in de productie omtrent droge en vloeibare diervoeders op zuivelbasis. Fuite Veal B.V. heeft zich verder gespecialiseerd in het verwerken en het vermarkten van hoogwaardige vleesproducten. Deze ontwikkelingen hebben altijd als doel om op het boerenerf een innovatieve partner te zijn en te blijven.

Wij beseffen dat op het boerenerf alle zeilen bijgezet moeten worden en het resultaat in de stal optimaal dient te zijn. Daarvoor zijn investeringen gedaan met het oog op de toekomst. Onze specialisten zijn constant bezig de nieuwste ontwikkelingen op voedingsgebied te volgen. Zo kan een overeenkomstige praktijkgerichte invulling worden gerealiseerd.

Graag spreken we als bedrijf en familie onze dank uit voor het door u geschonken vertrouwen. Dit is nooit vanzelfsprekend maar zeker ook in een zakelijke relatie fundamenteel.

Gebrs. Fuite, medewerkers en familie wensen u en de uwen in alle opzichten een gezegend en voorspoedig 2021 toe.

Met vriendelijke groet,

Koop Fuite Hzn

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?