Eindejaarsboodschap

Geachte relatie,

“Bij het scheiden van het jaar 2021 en het begin van 2022” al meer dan dertig jaar is dit de aanhef van de groet die in de kerstkaart van Gebrs. Fuite staat. Als er gesproken wordt over consistent beleid, dat is handelen volgens een vast patroon, dan is dit er wel een voorbeeld van.

Het jaar 2021 haast zich naar een einde. De kenmerken van de voorbije tijd zijn toch wel chaos en verwarring. Zonder in details te treden moet genoemd worden dat deze krachten het politieke en maatschappelijke speelveld beheersen.

Als Fuite hebben wij dit jaar belangrijke stappen gezet om aan het fundament te bouwen en dat te versterken. Dan moet vooral gedacht worden dat in verschillende schakels van de voedselketen positie is ingenomen. De synergie tussen feed en food heeft onze bijzondere aandacht.

Als er stormen woeden, en dat feit kunnen we toch niet ontkennen, worden oude waarheden en waarden belangrijk. Eén van de waarheden is de zorg voor een goed fundament. Een basisvoorwaarde waaraan in rustige tijd gebouwd dient te worden. Dit is een consistente handeling!

Er bestaat een gelijkenis die verteld over twee bouwers. Een verstandige, wijze en een onverstandige, dwaze bouwer. Beiden bouwen een huis. Woningen die zich bovengronds van niets onderscheiden, even sterk. In rustige tijden, bij stil weer komt het verschil niet openbaar. Maar, staat er; als de slagregens vallen, de waterstromen komen en de winden hebben gewaaid, dan komt openbaar welk huis op zand staat en welk huis op de rots gegrondvest is. Daarom de oproep; draag zorg voor het fundament.

Wij hadden gezegd de tijd kenmerkt zich door chaos en verwarring. In de Griekse mythologie zijn de kinderen van Chaos; Nyx en Erebos. Nacht en duisternis. Het is niet eenvoudig om koers te houden in deze tijd, en het uitzicht naar het jaar 2022 vereist scherp waarnemen en handelen. Varend op bakens die bij rustig weer uitgezet behoren te zijn.

Tot slot nog een laatste boodschap; de aloude maar steeds weer consistent terugkerende woorden van Kerstfeest. Een feest dat ten diepste getuigd van het Licht en de Vrede. Dat is een boodschap die zeer zeker niet van verwarring en chaos spreekt.

Gebrs. Fuite, medewerkers en familie, wensen u en de uwen in alle opzichten gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe.

Met vriendelijke groet,
Koop Fuite

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?