Erve Leferink; “te zien wanneer we van Fuite zijn gaan voeren”

In 2018 is het bedrijf van Jeroen Leferink (40) en Sandra Oldeheuvel (32) naar Friesland verplaatst i.v.m. uitbreiding van Natura 2000. Samen met hun kinderen Luke (4) en Lauren (1,5) wonen ze nu in het Friese Oldeberkoop. Op de oude locatie in Rossum werden in maatschap met Leferink sr. een 60 koeien gemolken. Aanleiding voor de verplaatsing was de wens om richting de toekomst een gezond familiebedrijf te ontwikkelen voor de volgende generatie. Momenteel is er 39,5 ha grasland in gebruik en 5,5 ha mais. Ook wordt 4 ha mais aangekocht. Er  worden 105 koeien gemolken en er zijn 50 stuks jongvee op het bedrijf.

 

Biestkwaliteit staat of valt met rantsoen droge koeien

Via via kwam erve Leferink in contact met Anita van der Molen. Zij is jongvee opfok specialist voor Prominend, het jongvee concept van Gebrs. Fuite. De ziektedruk onder de kalveren was heel hoog  Een van de dingen waar Anita toen mee is begonnen was het bepalen van de biestkwaliteit. Deze bleek onvoldoende evenals de hoeveelheid biest na afkalven. Dit gaf aanleiding om het droogstandsrantsoen onder handen te nemen. Anita heeft toen collega Martin Brandsma, melkvee specialist bij Gebrs. Fuite, ingeschakeld. Jeroen; “zonder iets te rekenen gaf hij aan dat er meer stro in het rantsoen van de droge koeien moest, hij zag het meteen aan de koeien en kon het opmaken uit ons verhaal”.

 

Erve Leferink; “in alles is te zien op welk moment we van Fuite zijn gaan voeren”

Na de aanpassingen van het droge koeien rantsoen is Martin ook langs de melkkoeien gegaan. Die waren aan de schrale kant. “Onze oude voeradviseur adviseerde ons om de oude kuil die nog in het land zat weg te doen.  We hebben deze kuil met Fuite wel opgevoerd en molken toen 33 liter stelt Jeroen”. “De vruchtbaarheid en de klauwgezondheid stonden al een poos onder druk bij ons melkvee. Dat gaat nu stukken beter wat resulteert in meer werkplezier en meer melk!” vertelt Jeroen. “Onze dierenarts heeft al meerdere keren aangegeven, dat ze in alles kan zien wanneer wij zijn overgestapt” vult Sandra aan. Inmiddels melkt vof Leferink 105 koeien 2x daags wat resulteert in een rollend jaargemiddelde van 10.170 kg melk met 4,41 vet en 3,51 eiwit. Een jaar geleden was dat 9.700 kg melk met 4,28 vet en 3,53 eiwit. De TKT is gedaald van 425 in 2019 naar 401.

 

Starten met toepassen van Nieuw Nederlands weiden; praktijk is weerbarstig

Afgelopen voorjaar hebben we samen met Martin plannen gemaakt om de eerste snee te maaien en daarna te gaan beweiden. Wij hadden een ruwvoertekort door de droogte van afgelopen jaar. We hebben het plan zo opgezet dat we konden gaan weiden volgens het Nieuw Nederlands Weiden Systeem. “De verkaveling ligt hier super om dat toe te passen” aldus Martin, die de opleiding van Weide Coach nagenoeg heeft afgerond. Door de droogte na de eerste snee zijn de koeien een week langer op stal gehouden en is daarna begonnen met weiden. Na een week kwam er weer regen en toen kon het beweidingsplan wel weer aan de kant worden gedaan omdat het gras zo snel groeide dat de koeien het niet bij konden houden. Het plan werd aangepast. Er werden percelen tussenuit gemaaid en er werd geweid op percelen waar het gras eigenlijk al te lang werd. Deze percelen werden daarna gemaaid en in balen gezet voor jongvee. “Daarna ging het weiden goed en konden we goed gras in de koeien krijgen.” vertelt Jeroen.

 

Koeien goed op de melk door vers gras optimaal te benutten

Inmiddels zijn de weidedagen behaald en met de huidige weersvoorspellingen komen de koeien waarschijnlijk binnenkort weer volledig op stal. Het plan is door het jaar heen meerdere keren aangepast om het gras zo goed mogelijk te benutten en de koeien goed op productie te houden. “Met de Pens Stabiel en de Bezetkern konden we de koeien met volop weidegang toch goed op de melk houden, we molken in juli boven de 34 liter en een BSK van 51”. Ook de verse koeien blijven goed in conditie wat zich uit in een betere vruchtbaarheid.

 

Prominend anita

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?