Fosforgetal geen indicatie voor tekort

Het fosforgehalte van de tankmelk “P” kan verwarring opleveren. Waarom betekent een daling van “P” in de melk geen tekort? En waarom moet er juist eerder bij de hogere waardes meer fosfor worden gevoerd? Lees hier hoe het zit.

 

Fosfor onmisbaar voor de koe

Fosfor is een onmisbaar veelzijdig mineraal. Gemiddeld verdwijnt er 1 gram fosfor per liter melk uit de koe. Een relatief grote kostenpost wanneer je de totale fosforbehoefte van de koe analyseert. Fosfor wordt uitgescheiden met de melk, maar heeft daarnaast tal van andere functies in de koe. Ook pensmicroben kunnen niet zonder fosfor. Een grote hoeveelheid fosfor komt via recycling met het speeksel weer terug in de pens. Daarnaast is de koe aangewezen op de hoeveelheid fosfor die ze opneemt met het rantsoen. Een goede voeropname en voldoende herkauwactiviteit zijn voor de fosforvoorziening dus onmisbaar.

 

Wat betekent het fosforgehalte in tankmelk?

Het fosforgetal “P” (tankleveranties in mg/100gram en monitoring in gram/liter) geeft aan hoeveel fosfor er gemiddeld genomen in de melk zit. Het is goed om te weten dat een koe deze fosforuitscheiding niet kan reguleren. Het gehalte in melk heeft dan ook niks te maken de fosfortoestand van de koe. Het is met andere woorden geen indicatie voor tekort of overmaat. De totale hoeveelheid fosfor die de koe via de melk uit scheidt, wordt voor een groot gedeelte bepaald door de hoeveelheid melkeiwit (Zie figuur 1)

Neemt de hoeveelheid fosfor in de melk op uw bedrijf af? Dan betekent dit niet dat er een tekort is ontstaan. Hoewel tekorten van andere vitamines of mineralen juist vaak wel via metingen in tankmelk worden opgespoord, ligt het bij fosfor net even anders.

 

Wat zegt het getal dan wel?

Voor het merendeel van de koppels komt de hoeveelheid fosfor uit tussen de 0,9 en 1,14 gram per liter tankmelk. Wanneer we er met rantsoenberekeningen nu vanuit zouden gaan dat alle koeien standaard 1 gram fosfor per liter melk produceren, dan wijkt dit voor een deel van de bedrijven zo’n 12-15% af van de werkelijke situatie. Omdat de fosforvoorziening in bepaalde gebieden onder druk staat vanwege lage fosforgehaltes in bodem en graskuilen kan het belangrijk zijn om rekening te houden met een hogere fosforbehoefte vanwege bovengemiddelde uitscheiding van fosfor met de melk. Meer fosfor er uit, betekent dat er ook meer fosfor moet worden aangevuld.

De hoeveelheid fosfor in de melk geeft dus geen tekort- of overmaatsituatie aan, maar kan worden gezien als bedrijfsspecifieke informatie voor de behoeftebepaling. Samen met bodem- en kuilanalyses kan er zo maatwerk worden geleverd om de fosforvoorziening op peil te houden. Overleg daarom samen met uw voeradviseur welk (maat)mineralenmengsel het meest geschikt is.

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?