NIEUW: Fuite Buffermix, pensbuffer te gebruiken bij hittestress

Als de herkauwactiviteit van uw melkvee afneemt door de hoge(re) temperaturen is het verstrekken van een buffer gewenst om verzuring te voorkomen. Een optimale penswerking door een stabiel pensmilieu is immers de basis voor een goede voerbenutting en melkproductie.

Door de combinatie van verschillende bufferende componenten is Fuite Buffermix ruim 2,5 keer sterker dan natriumbicarbonaat en is het effect snel en langwerkend (zie ook tabel 1).

Tabel. 1. Werking Fuite buffermix t.o.v. natriumbicarbonaat.

Toepassingen:

  • Tijdens de gehele lactatie voeren.
  • Meng door basisrantsoen.
  • Preventief inzetten om pensverzuring te helpen voorkomen.
  • Fuite Buffermix bevat Ca, Mg en Na, en kan losse componenten deels vervangen.
×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?