Geslaagde Pluimvee relatie-middag Gebrs. Fuite

Een “crisis van ongekende omvang”, noemde premier Rutte de stikstof- en PFAS-problemen onlangs. Deze stikstofproblematiek, met daarom heen veel nieuwe wetgeving was voor de het pluimvee-team van Gebrs. Fuite aanleiding om een informatie middag te organiseren. Als locatie werd gekozen voor het centraal gelegen Coelenhage te Wezep.

De druk bezochte middag werd geleid door Dirk Fuite, de inmiddels 5e generatie van de Fuite familie in dit bedrijf.

De eerste spreker was Koop Fuite. Hij benadrukte het bijzondere van een familie bedrijf. Dit geldt voor de familie Fuite maar ook voor de agrarische ondernemers. Een familie waar 3 generatie aanwezig zijn binnen het bedrijf wat ontstaan is in 1906. Het ging van graanmaalderij naar wederverkoper en in 1979 naar een productiebedrijf (voerfabriek). Een bedrijf waar wij onze talenten mogen voor inzetten en uiteindelijk verantwoording voor moeten afleggen.

Koop Fuite noemt het essentieel dat de balans in het werk gehouden worden tussen: inkoop – productie – verkoop – stalresultaat

Waarin uiteindelijk het stalresultaat de regie voert. Onbalans is funest. Als voorbeeld noemt hij dat een grondstof heel goedkoop wordt aangeboden. De inkoop zegt “dit verlaagd de kostprijs” terwijl de fabriek geen constante korrelkwaliteit kan maken en het in de stal niet optimaal gaat. Anderzijds moet productie niet alleen naar capaciteit kijken, en ondertussen produceren wat de markt niet vraagt. Door te focussen op stal resultaat wordt er gewerkt met een constante samenstelling wat wel als gevolg heeft dat je niet altijd de goedkoopste kunt zijn. Belangrijk is dat je een voorspelbaar resultaat hebt en dit wordt bij Fuite na gestreefd door een uiterst nauwkeurig inkoop beleid.

Daarna ging Wim Hoeve van HOEVE ADVIES in op de huidige en verwachte wetgeving omtrent het afgeven van vergunning. Hoe staat het land ervoor met maar liefst 163 Natura 2000 gebieden (Frankrijk heeft er 2). Hij houdt een duidelijk verhaal over hoe het nu zo ver heeft kunnen komen de laatste 25 jaar. Van Vogelrichtlijn (1994), Habitatrichtlijn (2004), Pas (2015) en het afschieten door de rechter van PAS op 29 mei 2019. Hij waarschuwt de aanwezigen om niet te laat de eigen situatie goed in kaart te laten brengen. Wij moeten nu heel goed opletten daar er nu nieuwe kaders komen voor wetgeving. Deze kunnen heel negatief uitpakken en raad daarom sterk aan om je aan te sluiten bij de “Stichting Stikstof claim”. Hoe groter, hoe sterker. Want er staan heel veel bedrijven op spel. En de landbouw wordt misbruikt/ gebruikt om de problemen die veroorzaakt worden door andere sectoren op te lossen. Hij prijst het voorstel van de commissie Remkes. “Oké we willen mee werken met een oplossing, maar daarvoor dan wel graag de financiële middelen”. We moeten blijvend alert zijn want ze pikken alle latente ruimte af om maar minder dieren in Nederland te krijgen. Ook het afromen van productierechten wordt telkens weer genoemd. Deze geluiden hoor je niet richting een industrieel bedrijf.

Hermen Vreugdenhil was de laatste spreker. Hij is lid van de Provinciale Statenfractie in Noord-Brabant voor de CU/SGP. In zijn referaat ging hij uitvoerig in op zijn onderzoek na stikstof vervuiling en vervuilers. Hierin blijkt dat er veel gebrek is aan kennis. Er is paniek en daarom is onderzoek zo belangrijk. Welke gebieden worden nu bedriegt en door wie? Natuurlijk heeft de landbouw zijn aandeel maar volgens hem maar voor 1%. De kringloop in de natuur is weg door het opkomen van industrie en verkeer (auto’s en vliegtuigen). Denk eens wat bedrijven als Sluiskil, Amer centrale, Suiker Unie, Isover, Bavaria en Alpha terminals uitstoten. Als alle agrarische activiteiten zouden stoppen zou er slechts 20% reductie zijn, niet wetende hoeveel agrarische gewassen ook weer opnemen. De CU/SGP probeert in kaart te brengen wat en welke industriële bedrijven produceren aan NOx en NH3. Om daarna het een rechtvaardig beleid te maken.

Er ontstaat daarna een levende en boeiende discussie met de zaal.

De bijeenkomst werd afgesloten met goed verzorgt warm en koud buffet.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?