Grip op CO2-uitstoot per kg melk

Wilt u in aanmerking komen voor een duurzaamheidstoeslag of deelname aan een concept, maar is de CO2 uitstoot per kg melk nog te hoog? Lees hier hoe u deze kunt verlagen. 

Kwaliteit van het voedermiddel belangrijker dan de individuele CO2 waarde

Ten eerste is het goed om u te realiseren dat uw bedrijf niet beoordeeld wordt op de totale CO2 uitstoot, maar juist op de CO2 uitstoot per kilogram melk. Alle (kracht)voeders hebben een eigen CO2-waarde. Voeders met een hogere CO2-waarde geven niet per definitie een hogere CO2-uitstoot per kilogram melk. Dit bleek uit eigen analyse van Fuite. Het is vooral van belang dat voedermiddelen effectief worden ingezet zodat voer maximaal wordt omgezet in melk.

Voerefficiëntie grootste invloed op CO2 uitstoot per kg melk

Het blijkt dan ook  dat de voerefficiëntie grote invloed heeft op de CO2-uitstoot. Meer melk per kilogram voer produceren leidt dan ook tot een lagere CO2-uitstoot per kg melk. Ook blijkt dat de bedrijven met de hoogste melkproductie per koe de laagste CO2-uitstoot per kg melk realiseren (zie figuur 1).

CO2 per kg melk verlagen

U bereikt dus een lage CO2-uitstoot per kilogram meetmelk door veel melk per kilogram voer te produceren. Dat bereikt u met:

  • Een hoogwaardig rantsoen waar koeien goed melk van geven
  • Goed ruwvoer en beperkt voederverliezen
  • Een laag vervangingspercentage
    • Koeien die op een gezonde manier oud worden en tot het eind goed melk geven
    • Een lage jongvee bezetting. Het maakt geen verschil of u het jongvee zelf opfokt of dit uitbesteed.

Kortom: sturen op een hoge voerefficiëntie met een gezonde veestapel is het meest effectief om de CO2-uitstoot te verlagen.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?