Groeiverlies door hittestress beperken

Hittestress onder kuikens

De afgelopen weken is het warm geweest en er worden zelfs dusdanig hoge  temperaturen gemeten dat we spreken over een hittegolf.  Van groot belang dus dat u als pluimveehouder de temperatuur in de stal zo comfortabel mogelijk houdt.

Praktische tips:

  • Zorg voor fris en koud drinkwater.
  • Controleer water opname en afgifte. Houd rekening met vervuiling bij langdurig gebruik van Vit C.
  • Hanteer de juiste druk, en besef dat het kuiken graag gemakkelijk water wil drinken.
  • Houdt duren zoveel mogelijk gesloten
  • Controleer of uw ventilatoren het doen en de bladen schoon zijn. Vuile bladen beperken de capaciteit sterk.
  • Laat verschil staltemperatuur tussen dag en nacht niet groter zijn dan 8 graden.
  • Controleer uw alarm systeem.
  • Beperk activiteiten in de stal tot een absoluut minimum.