Het eiwit van eigen land kan beter benut worden door gepaste stikstof bemesting.

Een hoog ureum gehalte in de melk geeft aan dat de eiwit benutting niet optimaal is. In het weide seizoen zijn de ureum gehaltes hoger dan in de winter. Dat is een signaal dat er een overaanbod is van eiwit, wat kan komen door te veel stikstofbemesting.

Stikstof essentieel onderdeel van eiwit

Een grasplant gebruikt stikstof als bouwsteen voor eiwit. Om precies te zijn: stikstof is een essentieel element in aminozuren, waaruit eiwit is opgebouwd. Zonder stikstof kunnen geen aminozuren aangemaakt worden en zonder aminozuren kan vervolgens geen eiwit gemaakt worden. Eiwit uit gras bevat wel 16% stikstof.

“Het is wijs om in het bemestingsplan verschil te maken in stikstof bemesting voor weide- of maai percelen.”

 

Bemesting toespitsen op verwachtte opbrengst

Bij beweiden zijn grasopbrengsten zo’n 1.000-2.000 kg droge stof per hectare per snede. Een eerste maai snede is beduidend zwaarder; al snel 3.500-4.000 kg droge stof per hectare. Wanneer beide percelen een gelijke stikstof bemesting ontvangen, zal het percentage ruw eiwit in het gras bij een weide snede veel hoger zijn dan bij een maaisnede. De eiwitbenutting zal bij beweiden dan dus sléchter zijn.  Het is wijs om in het bemestingsplan verschil te maken in stikstof bemesting voor weide- of maai percelen.

Beweiden

De eerste vraag is: wat voor opbrengst verwacht u van het perceel? Bij inscharen in april met nog maar 1.000 kg DS/ha, is naast dierlijke mest geen extra stikstof gift nodig vóór de eerste keer weiden. In dat geval kunt u beter pas ná de eerste keer beweiden stikstof strooien. Echter: wanneer u verwacht dat er 1.700 kg DS/ha van het perceel zal komen, dan is extra kunstmest wél nodig (zie de bodemanalyses voor de hoeveelheden). Vervolgens past u ook voor volgende (weide)snedes de bemesting aan op de verwachtte opbrengst.

 

Het resultaat

Wanneer het maatwerk qua bemesting goed toegepast wordt, is het gras een hele mooie basis voor uw rantsoenen. In de zomer zal een (grote) eiwit overmaat uit weidegras voorkomen worden en zult u minder hoge pieken in het melk-ureum zien. In de winter zult u er profijt van hebben dat u kuilen hebt gewonnen met een mooi ruw-eiwit gehalte waardoor er tijdens het stalseizoen minder eiwit aanvulling nodig is.

 

Meer weten over betere benutting van uw eigen ruwvoer of wilt u bemestingsadvies? Onze adviseurs helpen u graag verder met maatwerk!

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?