Het ruwvoer van ons eigen land willen we maximaal tot waarde brengen

Op het melkveebedrijf van de familie Binnendijk wordt al 25 jaar geweid. Ook toen de overstap werd gemaakt naar 3x daags melken bleef men bewust weiden. “Als de koeien dan ’s morgens vroeg weer richting de wei gaan, ja daar geniet ik van” zegt Binnendijk sr.  Inmiddels weiden ze volgens het Nieuw Nederlands weiden systeem.

In 1981 streek de familie Binnendijk vanuit Genne (een buurtschap aan de Vecht bij Hasselt) neer in Witharen. Hier kwam een bedrijf te koop met een pas gebouwde ligboxenstal die nog steeds in gebruik is. In de loop van de jaren is land bij gekocht en is een nieuwe stal gebouwd voor het jongvee en de droogstaande koeien. Ook zijn zoon Bernhard en dochter Jeanet toegetreden tot de maatschap. Er is een kleine 60 ha in gebruik waarvan ruim 45 als grasland, 10 ha mais, 8 ha natuurland. Daarnaast wordt nog wat land verhuurd aan een akkerbouwer. Er zijn momenteel 110 stuks melkvee en 65 stuks jongvee aanwezig. Jaarlijks wordt bijna 1 miljoen liter melk geleverd. Het rollend jaargemiddelde ligt op 10.184 kg melk met 4,16vet en 3,63 eiwit en een BSK van 50. Ureum gehalte zit momenteel rond de 20.

“Door te kiezen voor weiden kan ik mijn ruwvoer maximaal tot waarde brengen”

Nadat de eerste snede is ingekuild gaat het melkvee naar buiten. Het Nieuw Nederlands Weiden systeem wordt dan toegepast. De huiskavel wordt steeds gesplitst in een maai blok en een weide blok. Een weideblok bestaat uit 5 of 6 percelen en binnen het weideblok wordt dan iedere dag en na 5 of 6 dagen weer in het eerste perceel geweid. Dit gaat dan 3 a 4 rondjes door totdat er voldoende gras in het maaiblok staat en wordt hier weer een weideblok van 6 percelen uitgezet. Het voordeel hierbij is dat de voeropname constant goed is. Voor Bernhard is weiden, of beter gezegd vers gras voeren, een must in de bedrijfsvoering. We hebben een redelijk extensief bedrijf dus feitelijk is er steeds een ruwvoer overschot. “Een koe heeft nu eenmaal eiwit nodig voor de melkproductie. Daarom wil ik het beschikbare eiwit uit (vers) gras optimaal benutten” stelt Bernhard. “En dan hoef ik wat minder vaak te bellen met de brokkenleverancier” plaagt hij met een knipoog naar Marcel Poppe. “Dit is al het derde jaar waarin we dit systeem toepassen en het loopt prima. Maar eerlijk is eerlijk de premie voor de weidemelk is natuurlijk ook mooi mee genomen”.

“De eenvoud van het systeem dat werkt voor ons”.

Zoals eerder gezegd is er voldoende ruwvoer. Ook is de huiskavel groot genoeg. “We weiden ook lang door. Het liefst tot aan november. Dat kan hier ook, we hebben eerder last dat het te nat dan te droog is. En de eenvoud van het systeem dat spreekt me ook aan. Ik werk met een blokkenschuif en ik heb bijvoorbeeld geen voermeng wagen vertelt Bernhard.  Normaal gesproken hebben we de graskuil ook dicht tijdens de zomer. Dan bestaat het volledig rantsoen uit vers gras aangevuld met maiskuil en  Maatbrok Binnendijk. Onze adviseur Marcel heeft een rustig verteerbare brok, met extra buffers en mineralen er in, samengesteld. Misschien dat we binnenkort de maisvlokken nog een keer toevoegen.

“Zo’n farmwalk dat is niet iets wat ik consequent doe hoor, ik weid veel meer op gevoel”. En ja natuurlijk zijn er ook nadelen. Vorig jaar was het door de droogte gedaan met de grasgroei, dan moet je natuurlijk schakelen.

Samenwerken geeft flexibiliteit

Op een vast moment in de week hebben de maten een planningsoverleg. Dan wordt in grote lijnen de komende week doorgenomen. Met z’n drieën wordt het melken gedaan en Jeanet heeft de zorg voor de kalveren. Laatst kon de 1e honderdtonner op het bedrijf gevierd worden. Bernhard en Bertus doen het voeren en het landwerk met uitzondering van het maiszaaien allemaal zelf. Ook insemineren en klauw bekappen wordt in eigen beheer gedaan. Richting de toekomst wil de maatschap geleidelijk nog wat groeien. Ondanks dat regelgeving maakt dat we voor uitdagingen staan, geniet ik van de vrijheid om eigen “baas” te zijn vind Bernhard. Het is een voorrecht om lekker buiten aan het werk te zijn met ons vee beaamt ook senior.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?