Hoe mestafzetkosten verlagen?

Op dit moment zijn de kosten voor mestafzet erg hoog. Is dit te beïnvloeden door een aanpassing van het rantsoen? Om dit uit te leggen staat hieronder een rekenvoorbeeld en enkele adviezen.

Hoger ureum leidt tot hogere stikstof-mestproductie

Ureum is een maat voor de eiwitbenutting door melkkoeien. Wanneer het ureumgehalte hoog is, is er meestal een overmaat van penseiwit en/of een tekort aan pensenergie. De verhouding van pensenergie en penseiwit in een rantsoen wordt uitgedrukt door het kengetal OEB. Het ureumgehalte wordt ook gebruikt om de stikstof-mestproductie te berekenen. Een hoger ureum betekent dat het voereiwit dus niet optimaal benut wordt en de berekende stikstof-mestproductie hoger is.

Welke invloed heeft een lager ureumgehalte op mestafvoer?

Om dit te illustreren, staat hieronder een rekenvoorbeeld:

Voorbeeldbedrijf:

  • 100 melkkoeien
  • 35 pinken
  • 35 kalveren
  • 900.000 kg melk met 21 ureum
  • 60 hectare grond in gebruikt met derogatie

Wanneer dit bedrijf een gemiddeld ureum gehalte van 18 zou realiseren, is de benodigde mestafzet 125 kuub rundveedrijfmest (met 4 kg N/ ton) per jaar lager. Bij een gemiddeld ureumgehalte van 16 zou de benodigde mestafzet ruim 200 kuub drijfmest lager zijn!

Invloed jongveebezetting op mestafzet

Gemiddeld 1 kalf + 1 pink minder aanwezig op het bedrijf scheelt ook 25 kuub mestafzet. Wanneer het lukt om dezelfde melkproductie te realiseren met een ureumgehalte van gemiddeld 16 met 99 koeien, 26 pinken en 26 kalveren, is de benodigde mestafzet ruim 450 kuub lager!! Er is dus vaak een forse besparing op mestafzetkosten te realiseren middels enkele managementaanpassingen.

Wilt u weten wat er mogelijk is op uw bedrijf, vraag uw Fuite adviseur!

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?