Zwavel bemesten voor betere N-benutting

Smakelijk gras met een hoge voederwaarde is belangrijk voor een goede melkproductie. Bovendien is het door steeds strengere bemestingsnormen belangrijk om de beschikbare stikstof zo maximaal mogelijk te benutten.

Zwavel; essentieel bij vorming eitwitten

Zwavel helpt bij de vorming van eiwitten in gras. Als het zwavel aandeel in de bodem op peil is wordt de beschikbare stikstof in de bodem ook maximaal benut.  Voldoende zwavel in het gras zorgt er dus voor dat u meer eiwit van uw eigen land haalt zonder meer stikstof te bemesten. Tip: controleer de zwavelindex op uw kuiluitslagen om de situatie van uw percelen te bepalen.

Zwavel onttrekking compenseren met Fuitammon Start

Met elke snede wordt zwavel onttrokken. Bij een gemiddelde snede wordt 20 kg SO3/ha onttrokken.  Deze onttrekking kan worden gecompenseerd door Fuitammon Start te gebruiken. Mineralisatie van zwavel komt laat op gang. Het advies is dus om voor de 1e en 2e snede 20-25 SO3 / ha te strooien.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?