Klaver doorzaaien in bestaand grasland

Het voordeel van klaver is dat het stikstof bindt uit de lucht. Deze stikstof komt weer vrij in de bodem en komt ten goede aan het gras. Door klaver in een graslandmengsel op te nemen, kunt u de stikstofgift verminderen.

Steeds vaker krijgen we de vraag of je klaver door kunt zaaien in bestaand grasland. Helaas is dit niet eenvoudig. Alleen onder de goede omstandigheden lukt het om klaver te laten vestigen in je bestaande grasmat.

Voorbereiding

Bodemvruchtbaarheid moet in orde zijn

 • pH: zandgrond 5,5 – kleigrond 6,0
 • Fosfaat- en kali-index moeten in orde zijn.

Indien dat niet het geval is het advies dit eerst te corrigeren voordat het doorzaaien.

 • Is het stikstofleverend vermogen (NLV) van de bodem hoger dan 150, dan zal de klaver slecht ontwikkelen. Ook het toedienen van kunstmest met stikstof na het doorzaaien komt niet ten goede aan de klaver. Het advies is om snedes na het doorzaaien geen kunstmest met stikstof toe te dienen.

Voldoende ruimte in de grasmat

 • Er moet voldoende ruimte in de grasmat zijn om klaver door te zaaien. Je maakt ruimte door het perceel te wiedeggen. Is de zode te dicht dan heeft klaver doorzaaien geen zin.

Onkruidbestrijding

 • De onkruidbestrijding uitvoeren voor het doorzaaien van de klaver. Houdt rekening met de nawerking van enkele gewasbeschermingsmiddelen.

 

Doorzaaien

Kies voor een mengsel

 • Kies voor een mengsel met witte klaver, want dit verhoogt de slagingskans. Rode klaver is minder geschikt om door te zaaien. De klavers hebben verschillende bladgroottes en garanderen productiviteit, smakelijkheid, stikstofbinding en persistentie.
 • Combineer het klaverzaad met graszaad. Om een goede verdeling in het perceel te krijgen is 7,5 kg klaverzaad en 7,5 kg graszaad een ideale mix.
 • Zaai de klaver ondiep: 0,5 – 1 cm
 • Een ideaal tijdstip om door te zaaien is na de eerste snede of beweidingsronde. Klaver heeft vocht en warmte nodig om te kunnen kiemen. De nazomer is daarom ook zeer geschikt om klaver door te zaaien.
 • Zaai niet te grote oppervlaktes in een keer maar kies voor 10 tot 15% van je grasland. Op deze manier kun je het telen van grasklaver in je vingers krijgen en het je de tijd om het doorgezaaide perceel goed te managen.

 

Management na zaaien

 • Zorg voor voldoende licht onder in de zode door vaker te beweiden of lichte snedes te maaien. Het beste is om te weiden al vanaf tien dagen na het doorzaaien te weiden.
 • Wacht met het uitrijden van drijfmest
 • De jonge kiemplantjes hebben voldoende vocht nodig voor een goede ontwikkeling.

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?