Kwaliteit maissilage; welke factoren kan ik beinvloeden?

Broei en schimmelvorming zorgen niet alleen voor grote drogestof- en kwaliteits-verliezen maar zijn ook de oorzaak van broei en schimmelvorming.  Een te lage voersnelheid, een gebrekkige verdichting en methode van uitkuilen zijn factoren waardoor de kans op broei toeneemt. 

Slordig uitkuilen vaak de oorzaak van broei en schimmelvorming

Door slordig uit te kuilen wordt het oppervlak van het snijvlak vaak met een veelvoud vergroot aldus Pioneer. Hierdoor krijgen gisten en schimmelsporen de kans om zich ontwikkelen. Kuilvoer dient zo mogelijk scherp van het snijvlak gesneden te worden en niet met een vork geschraapt. Gisten en schimmels leven van de snel beschikbare energie in de kuil (suikers en zetmeel). Dus verlies aan drogestof door broei of schimmels betekent tevens verlies aan kwaliteit.

Goed verdichte kuil verlaagt kans op broei

Neem de tijd bij het inkuilen. Voldoende en goed aanrijden in dunne lagen van 30 cm is aan te bevelen. Een sleufsilo met voldoende hoge muren is hierbij onmisbaar.

Broei vaak niet te zien maar wel degelijk aanwezig. Hoe meet ik de temperatuur in mijn maiskuil?

Kuilverliezen bij het uitkuilen zijn vele malen groter dan de verliezen tijdens het
inkuilproces of de bewaring. Het binnendringen van zuurstof maakt gisten actief. Gisten verbruiken suikers en melkzuur. Hierdoor stijgt de temperatuur (zie afbeelding 1) en de pH.

Hoe meet ik de temperatuur van mijn mais kuil?

Afb. 1. Broei in de kuil zichtbaar op infrarood beelden. Het snijvlak kan koel aanvoelen terwijl enkele centimeters diep in de kuil wel degelijk broei is ontstaan.

Het is juist in dit milieu waarbij schimmels zich goed kunnen ontwikkelen. Schimmels produceren toxinen die vaak een antibacteriële werking hebben. Deze stoffen willen we niet in de kuil en zeker niet in de pens van de koe! De eerder genoemde maatregelen en het toevoegen van een effectief inkuilmiddel tegen broei, zoals Pioneer 11A44, kunnen deze verliezen
aanzienlijk beperken.

Wilt u uw kuil laten beoordelen? Neem hier contact met ons op

    ×

    Hallo!

    Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

    × Hoe kan ik je helpen?