Maximaal eiwit van eigen land halen

Er is steeds meer belangstelling voor grasklavermengsels. Melkveehouders willen meer eiwit van eigen land halen.  Zo besparen ze het gebruik van (dure) kunstmest en eiwitrijk krachtvoer.

Wat zijn nog meer voordelen van klaver?

Maaiweides met gras en rode klaver behalen meer droge stof per hectare. De praktijk wijst echter uit dat het lastig is om langjarig voldoende klaver in het grasbestand te houden. Vooral rode klaver is na twee of drie jaar vaak grotendeels verdwenen. Binnen de verschillende soorten klavers zijn er meerdere rassen.  Er is dus altijd een ras dat past bij uw bedrijf en gebruiksdoel.

Welke klaver past op mijn bedrijf?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen rode en witte klaver. In grote lijnen geldt dat witte klaver het meest geschikt is voor beweiden en rode klaver voor maaipercelen.

De voordelen en kenmerken van witte klaver

Witte klavers worden onderverdeeld aan de hand van bladgrootte. Een grotere blad soort is gemakkelijker te managen en verhoogt de opbrengst. Bovendien is de verdeling tussen gras en klaver dan beter.

Waarom zou ik kiezen voor rode klaver?

Rode klaver is er in twee soorten: diploïd en tetraploïd. Ze groeien het beste op maaipercelen. Rode klaver levert tot 350 kg stikstof per ha per jaar.

Tips voor succesvolle klaverteelt

Vergroot je succes met onderstaande teelttips:

  • Herinzaai kan tot uiterlijk 15 september
  • Zaai niet dieper dan 0,5 cm
  • pH zandgrond minimaal 5,2 / kleigrond minimaal 6,0
  • Zorg voor voldoende fosfaat en kali uit drijfmest
  • Hanteer bij gras-klaver een ruimere maai interval dan bij uitsluitend gras
  • Houd bij rode klaver een maaihoogte aan van minimaal 7 centimeter. Witte klaver stimuleer je door een kortere stoppellengte.
  • Rode klaver: Beperk het aantal rijbewegingen op je grasklaverperceel en laat het perceel met rust bij natte omstandigheden
  • Bestrijd onkruiden mechanisch. Chemisch kan, maar keuze is beperkt en resultaat is wisselend.

Een overzicht van de klaver soorten die we kunnen leveren is hier te vinden!

 

Doorzaaien verhoogt opbrengst

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?