Meer dan 2000 liter erbij in twee jaar tijd

In het Brabantse Oploo melkt Herman Kusters tweemaal daags vol enthousiasme zijn koeien. Het bedrijf telt 130 koeien die goed zijn voor een jaarproductie van ruim 1,5 miljoen kilogram melk.

Jaarlijks doelen stellen 

In 2021 is Herman begonnen met voeren van Fuite onder begeleiding van rundveespecialist Bart Aarts. De kracht van de samenwerking ligt volgens de veehouder in het elkaar scherp houden en per jaar drie duidelijke doelen stellen. De afgelopen twee jaar heeft dat geleid tot een productiestijging van 9.800 naar bijna 12.000 kg melk met 4,03% vet en 3,50% eiwit. De verlichting is aangepast naar led met blauwe gloed, het aantal waterbakken is verdubbeld en er is gestart met weiden. Voor 2023 staat het optimaliseren van de weidegang, de vruchtbaarheid van het jongvee en het creëren van extra bewegingsruimte voor de melkkoeien op de agenda.

Eruit halen wat er in zit

Herman is vijftien jaar lang klauwbekapper geweest en heeft onderweg veel gezien. Zijn eigen bedrijf is voor een groot deel ingericht op basis van inzichten die onderweg zijn opgedaan. Zo ligt er bijvoorbeeld een rubberen stalvloer in. Alles zo goed mogelijk willen doen en daar dan de vruchten van plukken. Op de vraag waarom Herman gestart is met deze manier van werken is het antwoord duidelijk: eruit halen wat er in zit geeft arbeidsvreugde. Meer melk uit dezelfde stal levert daarnaast direct geld op. Ook economisch gezien is het het meest interessant.

Rantsoen begeleiding Fuite

Het bedrijf is met 30 hectare gras en 24 hectare snijmais zelfvoorzienend in ruwvoer. Voor weidegang is twaalf hectare beschikbaar. Het gras wordt in lasagnekuilen gekuild, zodat er zo min mogelijk rantsoenwisselingen zijn. Het basisrantsoen wordt aangevuld met een eiwitmix en een energiemengsel met onder andere maisvlokken. Via de krachtvoerbox wordt een startbrok en een productiebrok verstrekt. Herman is erg tevreden over de begeleiding. Bij een rantsoenwissel wachten we eerst af hoe de koeien reageren en vervolgens kan Bart het  rantsoen optimaliseren door te sturen in de meelmengsels. De productie is de laatste jaren flink gestegen terwijl de hoeveelheid krachtvoer niet hoger komt dan 26 kilo per 100 kilogram melk.

Koeien de wei weer in

Het starten met weiden ging niet vanzelf. Het doel van de ondernemer was voldoen aan de weidegang volgens de eisen van Friesland Campina en om de koeien echt te laten weiden. Nieuw Nederlands weiden is de basis, maar gedurende het seizoen moet hier soms van worden afgeweken. Momenteel is Herman overgeschakeld op standweiden. “De koeien zijn tevreden en zo krijg ik het meeste vers gras erin.” De weidegang is verdeeld over twee momenten. Beide keren direct na het melken. Dit geeft een constant aanbod van gras in de pens en op het heetste moment van de dag staan de koeien op stal. Ook is er dit jaar voor gekozen in april al te starten met beweiden. Mocht er zomers een droge hete periode zijn, kunnen de koeien op stal komen zonder dat dit gevolgen heeft voor de weidepremie.

Focus op de koeien

De focus van de ondernemer ligt bij de koeien. Het landwerk wordt voor het grootste deel uitbesteed. Dat Herman een koeienman is blijkt uit de gemiddelde levensproductie in 2022 van 62.000 kilogram melk en een vervanging van krap twintig procent. De koeien zijn met gemiddeld 84.4 punten ingeschreven. Naast de goede verzorging heeft volgens Herman het reeds vijftien jaar fokken volgens het triple-A systeem en Veecom stieradvies ook gezorgd voor een robuuste veestapel. De 65 stuks jongvee zijn voor de vervanging niet nodig en dat geeft mogelijkheden voor verkoop.

Succes vieren

“Op dit moment bestaat de uitdaging uit het behouden van de productie en gezondheid. Daarnaast wil ik mijn focus houden op zaken die er toe doen en waar ik invloed op heb”, aldus Herman. “Bart helpt me te focussen op wat belangrijk is en als iets lukt vieren we dat met een vlaai. De afgelopen drie jaar heeft dat geresulteerd in 10 vlaaien voor onder meer twee koeien met meer dan 10.000 kilogram vet en eiwit.”

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?