Melken met een laag ureum

Een hoger ureum in de melk heeft een directe invloed op de stikstof in de mest en de eventueel af te voeren mest. Hoe kunnen we hier op sturen met het rantsoen?

Hoe ontstaat ureum in de melk?

Ureum is een restproduct van het eiwitmetabolisme. Ureum ontstaat bij een overmaat aan OEB (Onbestendig Eiwit Balans). Hierbij is er een overschot aan pensafbreekbaar eiwit en een tekort aan pensafbreekbare koolhydraten. Bij de penseiwit afbraak wordt dan veel ammoniak gevormd die door het tekort aan pensenergie niet omgezet kan worden in microbieel eiwit. De ammoniak die niet omgezet wordt, wordt door het bloed opgenomen en in de lever omgezet naar ureum. De lever geeft deze weer af aan het bloed waar een evenwicht ontstaat tussen het uier en het bloed. Oftewel het niveau in het uier en in het bloed zijn sterk aan elkaar verbonden.

Hoe kunnen we met voeding hierop inspelen?

Om het eiwitmetabolisme te optimaliseren is het van belang de eiwit en koolhydraat niveaus in de pens goed op elkaar af te stemmen. Hierdoor zal het ureum in de melk dalen. Wat kan praktisch gedaan worden?

  • lager niveau aan ruw eiwit aanbieden
  • aandeel goed verteerbare koolhydraten in de pens verhogen
  • wees kritisch op de grondstofkeuze in krachtvoer

Hoogwaardige grondstoffen als gezonde energiebron

Grondstoffen hebben invloed op de kwaliteit eiwit en energie, welke zorgen voor een optimale benutting. Onderschat de rol van pensenergie niet, denk hierbij ook aan onze maisvlokken en gerstvlokken als gezonde bron van energie voor de pens.

Wilt u weten wat op uw bedrijf het meest optimale ureumgehalte is en of er sprake is van een efficiënte eiwitbenutting? Vraag uw Fuite adviseur!

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?