Nieuwe wetgeving vanggewas in mais

Vanaf 2019 geldt op zand of lossgrond nieuwe wetgeving t.a.v. vanggewassen. U bent nu verplicht om op maisland voor 1 oktober een vanggewas te zaaien.

Er zijn 3 manieren om aan deze verplichting te voldoen:

  • vanggewas en mais gelijktijdig zaaien
  • vanggewas zaaien in kniehoge mais
  • mais vroeg oogsten, daarna vanggewas zaaien