Kunstmest en rij bemesting

Om een maximale droge stof opbrengst te realiseren met een goede eiwitkwaliteit is gerichte bemesting op het juiste moment van groot belang.

Op basis van de grond en kuilanalyses kan de meest geschikte kunstmest soort worden gekozen.

In ons assortiment zijn de gangbare stikstof en fosfaat meststoffen te vinden. Ook kunnen wij meststoffen leveren die kali, zwavel of selenium bevatten. Voor de levering van kunstmest hanteren wij 2 tot 3 werkdagen levertijd.

De meeste kunstmest op maisland wordt toegediend in de vorm van rijenbemesting.  In 2021 is rijenbemesting voor mais op zandgrond zelfs verplicht. Wij kunnen diverse soorten rijenbemesting leveren en hanteren daarbij korte levertermijnen.