Stabiele voeropname met gerstvlokken

In het Brabantse Grave houdt Bram Ploegmakers in samenwerking met de familie Kesseler 210 melkkoeien en 150 stuks jongvee. Ook de vader van Bram is dagelijks actief op het bedrijf. De koeien worden gemolken door drie Lely robots. “De basis van het bedrijf is dat dingen eenvoudig en simpel moeten kunnen gebeuren”, legt Bram uit. “Het gaat er uiteindelijk om dat de melk in de tank komt op een efficiënte manier.”

 

Vers gras gemengd aan het voerhek voor rust in de stal

Het bedrijf beschikt over 115 hectare waarvan 85 hectare gras en 30 hectare snijmais. Jaarlijks wordt een deel van de grond geruild met een akkerbouwer. De ondernemers hebben er heel bewust voor gekozen de koeien niet te weiden. “Er is werk genoeg, de bezetting op de robot is hoog, waarom zouden we het onszelf dan moeilijk maken?” legt Bram uit. Hoewel er geen weidegras in de koe gaat wordt er wel volop gras op stal gevoerd. Het gras wordt twee keer daags door het rantsoen gemengd. Het grote voordeel van het mengen is volgens Bram dat de opname beter verdeeld wordt over de dag. Dat komt de loop op de robot ook weer ten goede.

 

Efficiënte stalindeling

De stal is zo ingedeeld dat één persoon de werkzaamheden alleen kan doen. Zo is er bij de robot een opdrooggroep waar koeien voor het droogzetten op een schraal rantsoen komen. Vanaf die ruimte kunnen de koeien nog steeds bij de robot. In deze ruimte staat ook de bekapbox, waar alle koeien in eigen beheer bekapt worden. Voor de close-up groep is er ook een strohok naast de robot. Kalfkoeien kunnen zonder moeite gemolken worden. “Op aanraden van onze voeradviseur Vincent de Weert houden we de vaarzen en verse koeien in een aparte groep. Dit bevalt heel goed”, vertelt Bram. “Het zorgt voor meer overzicht op de koppel en de vaarzen hebben er zichtbaar baat bij”.

 

Gerst- en maisvlokken in het rantsoen

Het rantsoen bestaat op dit moment uit 40 procent snijmais en 60 procent gras. 6 kg DS komt uit vers gras en nog 2 kg DS is afkomstig uit de kuil. Het basisrantsoen wordt aangevuld met twee kilo gerstvlokken. De gerstvlokken geven rustige energie op pens niveau. Dit resulteert in een goede eiwitbenutting en gezonde koeien, aldus Bram en Vincent. De kuilen die in 2023 zijn gewonnen zijn goed verteerbaar. De ondernemers kuilen de mais daarom dit jaar wat droger in om zo het rantsoen wat rustiger te maken. Op de robots wordt naast een eiwitcorrectiebrok een productiebrok gevoerd. Aan de productiebrok zijn maisvlokken toegevoegd. Deze worden door Gebrs Fuite in elke gewenste verhouding door de brok gemengd. De verse en hoogproductieve koeien krijgen via het krachtvoerstation nog een derde broksoort bijgevoerd. De broksoorten worden niet snel gewisseld. “Als het nodig is kunnen we in de basis wat sturen met eiwit en de gerstvlokken”, legt Vincent uit. “Constant houden van voersoorten geeft rust bij de koeien en voorkomt verstoring in het opnamepatroon”.

Persistente duurzame veestapel

Balans in de koe is belangrijk en de fokkerij gebeurt op het bedrijf op basis van het triple-A systeem. Het streven is om koeien oud te kunnen laten worden. De tien honderdtonners die het bedrijf telt zijn een mooi resultaat, waaruit blijkt dat dit lukt. Over de vruchtbaarheid heeft Bram zo zijn eigen filosofie. “Zolang de koeien goed geven insemineer ik ze niet. De koeien zijn hier persistent en daarom durf ik dat aan. Ik begin pas te insemineren vanaf 90 dagen. De tussenkalftijd bedraagt 424 dagen. Dit is geen enkel probleem. Het is een strak gemiddelde en er zijn maar weinig uitlopers. Met 2.05 inseminaties zijn de koeien gemiddeld vlot drachtig”.

 

Naar de toekomst toe

De strakke bedrijfsvoering en gemaakte keuzes resulteren in een rollend jaargemiddelde van 10.010 kilogram melk per koe met 4.37% vet en 3.74% eiwit te realiseren. Deze productie wordt gehaald met krachtvoerkosten van €10.14 per 100 kilogram melk.

In de toekomst valt naar verwacht een deel van het arbeidsaanbod af. De bedrijfsvoering zal voor een deel weer anders ingericht moeten worden. Mogelijk valt vers grasvoeren dan af, het kost dagelijks toch een uur tijd. Daarnaast is het plan om scherper jongvee aan te gaan houden. Nu worden er nog veel overtollige vaarzen verkocht. Maar als je telt hoeveel voer en energie er in de jongveeopfok gaat zitten, dan valt de verkoopprijs niet altijd mee.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?