Stand van zaken rondom Corona

06-04-2020

Het dagelijks leven wordt nog steeds beïnvloed door het coronavirus. Nee, dit is te zacht uitgedrukt. Zwaar drukt het op onze economie en het geeft veel spanningen en zorgen in ons aller sociaal leven.

Het besef dringt steeds meer door dat de toekomst er anders uit gaat zien dan het recente verleden deed verwachten. De verbinding economie en sociaal leven, sociale economie, vraagt om acute maatregelen en vernieuwende inzichten. Ons inziens betekent dit de balans proberen te vinden tussen welzijn en welvaart. Deze was al langere tijd verstoord. Nu is het voor de maatschappij, en ook voor ons als onderdeel daarvan, een uitdaging om die terug te vinden. Dit is positief en uitdagend!

De dagelijkse gang van zaken vergt bij Gebrs. Fuite discipline. Regels moeten nageleefd worden, altijd en nu zeker. En dat gebeurt gelukkig ook. De afgekondigde maatregelen blijven tot nader order van kracht.

Ondanks dat de agrarische sector een cruciaal onderdeel van de voedselketen is houdt dit niet in dat de gevolgen en veranderingen door deze crisis aan Gebrs. Fuite voorbijgaan, zeker niet. Logistieke processen en afzetkanalen van voedsel worden verstoord. Dat vraagt veel aandacht. Tot op heden is de beschikbaarheid van grondstoffen niet in gevaar. Ook de productie gaat onverminderd door. We doen er alles aan om dit te behouden.

Steeds moeten we afwegingen maken om de juiste koers te behouden. Sneller en meer dan in een normale situatie, niet bij een vlakke zee maar in de branding. Met het gegeven dat wat vandaag een waarheid lijkt morgen een leugen is.

Tot slot, de wijsheid van vandaag lijkt morgen een leugen hebben we gezegd. Er is toch ook een Wijsheid, die geen leugen is. Integendeel, de Schepper van hemel en aarde wordt in Gods Woord de opperste Wijsheid genoemd. Hoe onbegrijpelijk Zijn wegen voor ons ook zijn. Dat geldt voor verleden, heden en ook voor de toekomst. Wij wensen als Gebrs. Fuite u allen die Wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

Koop Fuite


25-3-2020

Het coronavirus heeft steeds meer invloed op de dagelijkse gang van zaken. Zover ons bekend zijn er binnen ons bedrijf nog geen bevestigde gevallen. Binnen onze klantenkring zijn er al wel diverse besmettingen bevestigd. Daarnaast moeten we een wereldwijde economische crisis als gevolg van dit virus onder ogen zien.

Allereerste een korte update van de gevolgen die het voor Gebrs. Fuite heeft en hoe wij hier mee omgaan. We herhalen het, onze bedrijfstak maakt deel uit van de voedselketen. Dit houdt in dat wij deel uit maken van de cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden. Gelukkig zien we de waardering voor de agrarische sector opleven. Dit mag opgemerkt worden.

De aanvoer en beschikbaarheid van grondstoffen geeft tot op heden geen problemen. De markten worden echter wereldwijd wel beheerst door flinke prijsschommelingen die door onzekerheid en paniek veroorzaakt worden.

De oproep om aan de afgekondigde hygiëne-maatregelen te voldoen is onverminderd van kracht. Besef wel, daar hebben we elkaar voor nodig.

Tot slot, meer nog dan anders leven we bij de dag. Wat morgen gebeurt weten we niet. We zien dat het verwarring schept als schijnbare zekerheden geen zekerheid meer blijken te zijn. Bij de dag leven moet overigens wel goed worden opgevat. Dit betekent geen lijdelijkheid of nog erger fatalisme. Nee, juist vandaag zonder uitstel moeten we actief over de toekomst nadenken. Overdenk het waarom van de crisis en het waartoe. Zo’n “bij de dag leven” wensen wij u allen toe.

Met vriendelijke groet,

Koop Fuite


18-03-2020

Het coronavirus houdt Nederland in haar greep. Vanuit de overheid zijn vergaande maatregelen afgekondigd, daarnaast hebben wij ook zelf aanvullende maatregelen genomen.

Wat houden de maatregelen voor ons en de diervoedersector in zijn totaliteit in? Onze bedrijfstak maakt deel uit van de voedselketen. Dit houdt in dat wij deel uit maken van de cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden. Dit is normaal gesproken niet anders maar wordt in deze omstandigheden actueel en belangrijk.

De aanvoer van grondstoffen ondervindt op dit moment geen enkele hinder en de beschikbaarheid van grondstoffen is niet in gevaar. De logistiek en productie gaan onder strenge hygiëne-maatregelen onverminderd door. Daarnaast betreden onze chauffeurs alleen de noodzakelijke bedrijfsruimten. De verkoopadviseurs werken vanuit huis, houden telefonisch klantcontact en bezoeken alleen klanten indien strikt noodzakelijk. Ook daarbij worden alleen de noodzakelijke bedrijfsruimten bezocht.

Tot slot, wij moeten ons realiseren dat dit virus en deze crisis, die een sociale ontwrichting teweeg brengt, ook levensbedreigende vormen aan kan nemen. Dit heeft ons wat te zeggen. Deze tijd en omstandigheden roepen op tot bezinning. De huidige mensheid staat veelal in het leven alsof zij alles zelf in de hand heeft. Echter, dit is een schijnbare vrede. Deze boodschap is het overdenken waard en zeer nuttig. Wat leert ons deze crisis en waar brengt het ons? Als we dit op de juiste wijze overdenken levert het winst op voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Koop Fuite

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?