Start op tijd met de vliegenbestrijding!

In de zomerperiode zijn in de buurt van dieren ook vliegen te vinden. Het aantal vliegen kan zo hoog worden dat het hinderlijk is voor uw vee en voor uzelf. Koeien die tijdens het melken blijven trappen en drinkemmers bij de kalveren waar meteen vliegen in zitten zijn bekende ergernissen.

Start tijdig met het bestrijden van vliegen

Vliegen zijn een bron van overdracht van ziekteverwekkers bij jonge dieren zoals kalveren en lammeren. De stalvliegen spugen eerst in hun voedsel voor ze het voedsel opeten. Zo verspreiden vliegen niet alleen zichzelf.

Bovenstaand figuur toont de levenscyclus van vliegen. Het beste is om op tijd te beginnen met het bestrijden van de maden. Deze maden komen uit de eieren die een vlieg legt. 100 vliegen in april betekent dat er al 500 maden zijn.  Over 2 maanden (eind juni) zijn er al 500 vliegen en over 4 maanden (eind augustus) 2500 vliegen (zie tabel 1). Door nu de maden te bestrijden wordt de grote toename van vliegen onderbroken.

aantal vliegen (voorbeeld)
geen aanpak wel aanpak
april 100 100
juni 500 100
augustus 2500 100

Tabel 1. toename aantal vliegen bij geen / wel aanpak.

Start daarom nu met Neporex!

Neporex is een Europees erkend product om de ontwikkeling van maden te stoppen. De maden groeien zo niet uit tot poppen en vliegen. Neporex is breed toepasbaar. Het beste effect wordt bereikt door Neporex in te zetten in strohokken, iglo’s en eenlinghokken, strohokken (bij kalveren en afkalfhok) en eventueel langs de randen van de mestkelder.

Neporex is breed inzetbaar:

  • Als poeder om te strooien
  • Opgelost in water
  • Geen schade aan sluipwespen en andere vliegenbestrijders
  • Geen nadelig effect op de aanwezige dieren.

Voor meer informatie neem contact op met uw rundveeadviseur of kalveropfokspecialist. Zij kunnen alles vertellen over verpakking, gebruik en dosering.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?