Statement Stikstof

Gebrs. Fuite is zeer verontwaardigd over de aangekondigde plannen van de regering om stikstofemissie vanuit de veehouderij in Nederland te reduceren en de manier waarop de regering in dezen handelt. De gepresenteerde plannen hebben ingrijpende gevolgen voor de veehouderij en leiden daardoor tot grote langdurige onzekerheid bij veehouders en hun gezinnen. Zonder enig perspectief, worden rigoureuze reductie doelen gesteld. Dit is een onacceptabele manier van handelen!

Gebrs. Fuite roept daarom alle boeren en burgers op hun stem te laten horen. Daarnaast wordt een dringend beroep gedaan op onze regering om met spoed met reële en concrete plannen te komen die veehouders perspectief bieden.

Gebrs. Fuite steunt alle boeren en burgers bij alle acties die als doel hebben duidelijk te maken dat de huidige manier van handelen van de Nederlandse regering onacceptabel is en dat de gepresenteerde plannen van tafel moeten! Samen staan we sterk!

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?