Stuur op voersaldo en maximaliseer opbrengst per koe

Zicht hebben en houden op de geldstromen binnen uw bedrijf is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Zeker nu de krachtvoerprijzen op een historisch hoog niveau zijn gekomen. 

Met toestemming overgenomen uit een artikel van bedrijfskundig adviseur Jelmer Sietzema van Alfa Accountants en Adviseurs:

Op veel bedrijven wordt al gevoerd van de graskuil van 2021. De kuilanalyses zijn op diverse bedrijven slecht: een ruw eiwit onder 140 gram per kg drogestof is geen uitzondering en de daarmee samenhangende VEM schiet vaak ook ernstig tekort. De eerste ervaringen met drogestof-opname en melkproductie per koe vallen dan ook niet mee. Daar komt bij dat de voernota zo’n 25-30% hoger is dan een jaar terug. Een aantal ondernemers schiet door dit dure voer in een reflex van sturen op lagere voerkosten per kg melk. De onderbuik zegt namelijk: ‘Wat ik niet uitgeef, hoef ik ook niet terug te verdienen’. Soms terecht, maar vaak niet! Door eenzijdig te sturen op voerkosten per kilo melk, verlies je mogelijk de focus op de totale omzet en blijkt straks in maart dat je onvoldoende voersaldo hebt behaald om al je uitgaven te kunnen betalen.

Focus op voersaldo

Goed bekeken zijn voerkosten en melkopbrengsten de enige variabelen waar je elke dag invloed op uit kunt oefenen. Door terug te rekenen welke vaste uitgaven je hebt over het jaar en de vaste inkomsten zoals betalingsrechten en beheersvergoedingen daar van af te trekken, kun je op bedrijfsniveau berekenen welk voersaldo je nodig hebt om rond te komen en je buffer weer aan te vullen. Dit geeft richting aan de meest optimale strategie voor de komende winter. Als voorbeeld een fictief bedrijf met een jaarproductie van 1 miljoen kilo melk.

Vanuit de variabelen melkproductie, voerprijs en voerverbruik is de beste voerstrategie te bepalen.

Het voorbeeldbedrijf kan kiezen uit meerdere opties (gerekend met een melkprijs van 0,39 cent):

Bovenstaand bedrijf haalt het beste liquiditeitssaldo bij een strategie waarbij de productie wordt verhoogd. Let wel op dat deze strategie ook gevolgen heeft voor energiekosten (ca. 1 cent per kg melk), mestafzet en fosfaatrechten. Het optimum is voor ieder bedrijf verschillend en moet ook passen bij de capaciteit van de koeien, de ondernemer en de omstandigheden. Met bovenstaande rekenmethode heb je een goede basis om je doelstellingen voor de winterperiode vast te stellen.

Het volledige artikel van Alfa is hier te lezen

Écht sturen op voersaldo doe je door minimaal wekelijks de werkelijk gevoerde kilo’s, de werkelijke voerprijzen en de werkelijk geleverde kilo’s melk in elkaar om te rekenen. Dit is mogelijk in FuitEffect. Onze verkoop adviseurs geven u hier graag meer informatie over.

     

    ×

    Hallo!

    Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

    × Hoe kan ik je helpen?