Tips voor een succesvolle maisteelt

In de komende periode zal de eerste mais weer gezaaid worden. Hieronder staan belangrijke zaken waar u rekening mee kunt houden voor de maisteelt van komend jaar.

Vernietig het vanggewas 

Onderwerken van het vanggewas levert veel organische stof en nutriënten waar de mais baat bij heeft. Een voorwaarde is wel dat het vanggewas tijdig wordt ondergewerkt. Het is ook belangrijk om het vanggewas helemaal te vernietigen zodat er geen hergroei plaats vindt.

Rijenbemesting

Niet alleen de maïsrassenkeuze is van belang, ook een passende meststof bepaalt mede de opbrengst en de kwaliteit van uw maïs. De meeste stikstofkunstmest op maisland wordt toegediend in de vorm van rijenbemesting.  Wij hebben een uitgebreid assortiment meststoffen voor rijenbemesting in mais, zowel in zakgoed, Bigbag en Bulk (zie tabel 1).

Tabel 1. Diverse soorten rijenbemesting met hun kenmerken.

*) deze meststof bevat gecoate ureum voor een geleidelijke afgifte van stikstof, zodat de stikstof nog beter aansluit bij de gewasbehoefte.

Naast rijenbemesting met veelal stikstof  i.c.m. zwavel en borium is kalium een onmisbaar element. Kalium is van belang voor de groei, stevigheid en vochtvoorziening van de plant. Door de dalende kaliumgehalten in drijfmest is breedwerpig bemesten met  60 tot 100 kg zuivere kali in veel gevallen geen overbodige luxe. De meest gebruikte Kali meststoffen zijn:

  • Kornkali (kali-40)
  • Kali-60

Maak het land klaar om te zaaien

Een goede bodem is de basis voor een geslaagde maisteelt. Bodemverdichting kan leiden tot een lagere gewasopbrengst. Gebruik dus de bodemanalyses om inzicht te krijgen in de toestand van uw percelen.

Vanggewas voor onderzaai

Denk nu alvast na over de keus van het vanggewas indien u kiest voor onderzaai. Gebrs Fuite heeft de volgende vanggewassen beschikbaar:

  • Italiaans raaigras
  • Proterra Maize (Rietzwenk)
  • Mengsel van Italiaans en Westerwolds raaigras

Voor vragen en advies rondom maisteelt kunt u zich richten tot uw adviseur of bellen met onze verkoop binnendienst, Ben van Asselt: 038-204 2414. 

Doorzaaien verhoogt opbrengst

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?