Tips voor een succesvolle maisteelt

In de loop van april zal de eerste mais weer gezaaid gaan worden. Hieronder belangrijke zaken aangaande de teelt van mais:

Vanggewas vernietigen vanaf 1 februari

U mag het vanggewas of de onderzaai vanaf 1 februari 2020 vernietigen. Heeft u gekozen voor een vanggewas als hoofdteelt? Dan mag u deze niet vernietigen. U oogst dit gewas dan later in 2020 als hoofdteelt. Voor zaken rond wetgeving vanggewas na mais klik op deze link naar de site van RVO

Maisrassenkeuze

De keuze hangt in eerste instantie af van de situatie op het bedrijf:

 • Het gebruiksdoel (snijmais, MKS, CCM, korrelmais)
 • De plantverteerbaarheid van het ras
 • De landbouwkundige situatie (grondsoort, teeltomstandigheden, regio)
 • Het gewenste rantsoen, met name aandeel gras en bijproducten

Vervolgens is het kiezen van het best passende ras. Belangrijke criteria zijn:

 • Het zetmeelgehalte en voederwaarde
 • De vroegrijpheid van de korrel  (oogstdatum)
 • De opbrengst in droge stof
 • Landbouwkundige eigenschappen zoals stevigheid van de plant, ziektebestendigheid en droogteresistentie

Als u er voor kiest NIET  een vanggewas onder te zaaien dan bent u op zand én lösgronden verplicht om de mais vóór 1 oktober te oogsten en voor die datum een vanggewas te zaaien.

Meest logisch is dan te kiezen voor een ras uit de zéér vroege of vroege groep.

In andere gevallen bent u wat flexibeler in de keus van een ras en wordt deze meer bepaalt door de eerder genoemde criteria

Wij hebben een uitgebreid aanbod van rassen. Maisrassen tabellen 2020

Rijenbemesting

Wij hebben een uitgebreid assortiment meststoffen voor rijenbemesting in mais, zowel in zakgoed, Bigbag en Bulk (Zie tabel)

N P2O5 K2O Bo SO3 Humuszuren
Maismest  24+0 Humicoat 24 0 0 0.25 20 Ja
Maismest 24+0 24 0 0 0.25 20 nee
Maismest 24+5 24 5 0 0.25 20 nee
Maismest 24+10 24 10 0 0.25 20 nee
Maismest 15+0+15 15 0 15 0.25 20 nee
Maismest 20+20 20 20 0 0.15 10 nee

 

Naast rijenbemesting met veelal stikstof  i.c.m. zwavel en borium is KALIUM een onmisbaar element.

Kalium is van belang voor de groei, stevigheid en vochtvoorziening

Door de dalende kaliumgehalten in drijfmest is breedwerpig bemesten met  60 tot 100 kg zuivere kali in veel gevallen geen overbodige luxe. Meest gebruikte Kali meststoffen zijn:

 • Kornkali (kali-40)
 • Kali-60

Vanggewas voor onderzaai

Als vangewas voor onderzaai hebben wij de volgende mogelijkheden:

 • Italiaans raaigras
 • Proterra Maize (Rietzwenk)
 • Mengsel van Italiaans en Westerwolds raaigras

Voor vragen en advies rondom maisteelt kunt u zich richten tot uw adviseur of bellen met onze verkoop binnendienst, Ben van Asselt: 038-204 2414. 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?