Bestel 100 kg Pigger Peak Plus en krijg Pigger Milk gratis

Toevoegen van bloedplasma aan biggenvoeders heeft een positief effect op weerstand, opname en groei van de biggen.  Het toevoegen van bloedplasma is echter niet in alle programma’s toegestaan. Daarnaast is het sterk kostprijsverhogend en is het soms moeilijk om de dieren er weer van ‘af te wennen’.

Wij hebben aan onze prestarter, de PiggerPeak Plus,  een prima alternatief voor bloedplasma toegevoegd. Praktijkproeven hebben uitgewezen dat de opname van dit product nóg hoger is dan van producten mét bloedplasma.

Figuur 1. 10% meer voeropname met Pigger Peak Plus (resultaten excl opname Pigger milk)

Na het verstrekken van 100 gram (DS) van onze unieke Piggermilk in onze Pigger Feeder, namen de biggen voor het spenen ruim 10% PiggerPeakPlus meer op t.o.v. de controlegroep gedurende een zoogperiode van 27 dagen.

 Klik hier: Bestel 100 kg PiggerPeak Plus en probeer geheel vrijblijvend onze Pigger Feeder® en 1 zak Pigger Milk gratis. 

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?