Vanggewassen volop beschikbaar

U dient een vanggewas te zaaien als u mais heeft geteeld. Hiermee voorkomt u stikstofverlies in de herfst en winter. Gebrs. Fuite heeft verschillende groenbemesters beschikbaar, te weten: een grasmengsel, Italiaans raaigras en zaairogge.

Als u door de droogte één of meerdere grassnedes niet heeft kunnen oogsten kunt u er nu voor kiezen om na de mais Italiaans raaigras in te zaaien. U kunt dan nog 1 à 2 snedes gras oogsten. Er dient dan wel minimaal 50 kg/ha te worden gezaaid om een optimaal resultaat te behalen.