Verhoog DS-opbrengst met Kali

Kali is een belangrijk element voor een sterke en goed ontwikkelde maïsplant

Er wordt weer drijfmest uitgereden. Veel percelen zijn ook nog te nat om al mest uit te kunnen rijden. Maar weet u eigenlijk wat u op het perceel brengt? Heeft u de mest al laten analyseren? Zeker doordat de bemestingsnormen steeds strakker worden is het van belang om het uitrijden van de mest te plannen.
De samenstelling van mest varieert namelijk behoorlijk per bedrijf. Door uw mest te laten analyseren weet u hoeveel stikstof, fosfaat en kali een kuub drijfmest bevat? De verschillen worden veroorzaakt door onder andere verschillen in ruw- en krachtvoer, de hoeveelheid spoelwater en de samenstelling van de veestapel.

Verhoog uw DS-opbrengst door Kali toe te dienen

Na de drijfmest volgt op het mais land de (rijen)bemesting. Kali is een belangrijk element voor een sterke en goed ontwikkelde maïsplant. Door de maïsteelt onttrekt u minimaal 300 kg K20 terwijl u bij een gift van 40 m3 drijfmest (met gemiddelde gehalten) 230 kg kali bemest. Kali toedienen is dus noodzakelijk om de onttrekking te compenseren. Hoe kan ik dit verlies compenseren? Bovendien draagt een goede kalivoorziening bij aan een betere droogte resistentie en een hogere DS-opbrengst. Daarnaast heeft kali een positieve invloed op het zetmeelgehalte in de maïs.

Kali 40

• betere droogte resistentie

• voorkomt geelverkleuring gewas