Verhoog maiskwaliteit met extra Kali

Kalium is een belangrijk element voor een goede groei van de maisplant. Bovendien draagt een goede kalivoorziening bij aan een betere droogte resistentie. Daarnaast heeft extra kali een positieve invloed op het zetmeelgehalte in de maïs.

Op alle maisland is eerst drijfmest uitgereden. Maar weet u eigenlijk wel hoeveel Kali daarmee is bemest? Heeft u de mest laten analyseren? De samenstelling van drijfmest varieert namelijk behoorlijk. Door uw mest te laten analyseren weet u hoeveel stikstof, fosfaat en kali een kuub drijfmest bevat! De verschillen worden veroorzaakt door onder andere verschillende gehalten in ruw- en krachtvoer, de hoeveelheid spoelwater en de samenstelling van de veestapel.

Verhoog uw maiskwaliteit door Kali toe te dienen

Na de drijfmest volgt de (rijen)bemesting met stikstof. Kali is een belangrijk element voor een sterke en gezonde maïsplant. Door de maïsteelt onttrekt u minimaal 300 kg K20 terwijl u bij een gift van 40 m3 drijfmest (met gemiddelde gehalten) 230 kg kali bemest. Extra kali bemesten is dus noodzakelijk om de onttrekking te compenseren. 175 kg Kali 40 per ha maisland is dan voldoende bij gemiddelde kali gehaltes in de drijfmest.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?