Verhoog maiskwaliteit met Kali

Kali is een belangrijk element voor een sterke en gezonde maïsplant

Er wordt weer drijfmest uitgereden. Maar weet u eigenlijk wel wat u straks op het perceel brengt? Heeft u de mest al laten analyseren? Zeker doordat de bemestingsnormen steeds strakker worden is het van belang om het uitrijden van de mest te plannen. De samenstelling van mest varieert namelijk behoorlijk per bedrijf. Door uw mest te laten analyseren weet u hoeveel stikstof, fosfaat en kali een kuub drijfmest bevat? De verschillen worden veroorzaakt door onder andere verschillen in ruw- en krachtvoer, de hoeveelheid spoelwater en de samenstelling van de veestapel.

Verhoog uw maiskwaliteit door Kali toe te dienen

Na de drijfmest volgt de (rijen)bemesting met stikstof. Kali is een belangrijk element voor een sterke en gezonde maïsplant. Door de maïsteelt onttrekt u minimaal 300 kg K20 terwijl u bij een gift van 40 m3 drijfmest (met gemiddelde gehalten) 230 kg kali bemest. Extra kali bemesten en is dus noodzakelijk om de onttrekking te compenseren. Hoe kan ik het verlies compenseren? Bovendien draagt een goede kalivoorziening bij aan een betere droogte resistentie. Daarnaast heeft kali een positieve invloed op het zetmeelgehalte in de maïs.

Kali 40

• betere droogte resistentie

• voorkomt geelverkleuring gewas

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?