Voersilo reinigen nu nodig!

De laatste tijd is het weer vaak erg warm geweest. Het gevolg is dat er gemakkelijk schimmelgroei plaats vindt! Door grote schommelingen in temperatuur, treedt condensvorming op in voersilo’s. Door condensatie wordt de binnenkant van een voersilo vochtig, waardoor het aankoeken en de schimmelvorming meestal daar beginnen. Schimmels zorgen voor bederf van het voer, maar ook voor een muffe geur, waardoor de rest van het voer ook minder ruikt!

Na een warme vochtige periode (zoals nu) is het verstandig of zelfs noodzakelijk wanneer een silo leeg is, deze van binnen te controleren, te reinigen en daarna met een Siloshot de nog aanwezige micro organismen (gisten en schimmels) af te doden.

Zorg ervoor dat:

  • de voersilo’s een keer helemaal leeg komen
  • deze vervolgens van binnen gereinigd worden
  • gisten en schimmels gedood worden met Siloshot

Siloshot is een mengsel van organische zuren die gisten en schimmels afdoden. Siloshot is gewoon bij de bulkbestelling te bestellen. Siloshot wordt door de bulkchauffeur in de silo geblazen alvorens het voer in de desbetreffende silo wordt geblazen.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?