Voorbereidingen op mais zaaien

Binnenkort gaat het eerste maiszaad weer in de grond. Voor het zover is moet er nog veel op het land gebeuren. Waar houdt u rekening mee? En welke rijenbemesting kiest u?

 

Vanggewas vernietigen

Zorg dat het vanggewas tijdig vernietigd wordt. Stikstof uit het vanggewas komt namelijk pas vrij als het vanggewas daadwerkelijk verteert. Dit duurt enkele maanden. Een goed vanggewas levert 25-50 kg N per ha. Op tijd vernietigen betekent dat er meer stikstof voor de mais beschikbaar is.

Tips en adviezen bij het vernietigen van het vanggewas:

  • Half maart is een goed tijdstip voor het vernietigen van het vanggewas voor de mais.
  • Ga pas met machines het land op wanneer de draagkracht van de grond het toelaat.
  • Zorg dat het gewas goed verkleind wordt. Maai indien nodig bij een te lang gewas eerst met een klepelmaaier.
  • Werk vervolgens het gewas ondiep onder in de bovenste bodemlaag met bijvoorbeeld een frees of schijveneg.

 

Het belang van de juiste bemesting

 

Voor een maximale groei is, naast 35-45 m3 drijfmest,  een aanvullende bemesting nodig. Naast rijenbemesting met een stikstof/zwavelmeststof +Borium is het in veel gevallen raadzaam om nog wat extra kali bij te strooien. Bij het zaaien van de mais wordt rijenbemesting toegediend. Indien u gebruik maakt van derogatie dan mag er geen fosfaat worden gebruikt.

De meest gebruikte meststoffen zijn:

 

N Ureum Nitraat Ammonium P2O5 K2O SO3 Bo
Maismest 24+0 24 0 8.6 15.4 0 0 20 0.25
Maismest Humicoat 24+0 24 0 8.6 15.4 0 0 20 0.25
Maismest Humicoat 15+0+15 15 0 6.3 8.7 0 15 20 0.15
Maisocote N28 28 8.6 6.3 13.1 0 0 20 0.20
Maismest 24+5 24 0 7.7 16.3 5 0 20 0.20

 

Maismest Humicoat is bewerkt met humuszuren. Humuszuren bevorderen de fosfaatbenutting van de fosfaat die in de bodem veelal gebonden is aan aluminium en ijzer. Een goede fosfaatvoorziening zorgt voor een goede beginontwikkeling en wortelontwikkeling.

 

Kiest u voor onderzaai? Bestel dan tijdig een vanggewas

Als niet zeker is of de mais voor 1 oktober geoogst kan worden is  bijzaai of onderzaai een optie. Wij hebben hiervoor diverse grasmengsels in ons assortiment:

  • Italiaans raaigras
  • Proterra Maize (Rietzwenk)
  • Mengsel van Italiaans en Westerwolds raaigras

 

Voor vragen en advies rondom maisteelt kunt u zich richten tot uw adviseur of bellen met onze verkoop binnendienst, Ben van Asselt: 038-210 2504.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?