Wat te doen tegen Clostridium bij melkvee?

Tetanus, botulisme en boterzuur hebben gemeen dat ze worden veroorzaakt door Clostridium. Wanneer we praten over ‘Clostridium bij melkvee’ bedoelen we niet deze, maar nog een vierde variant. Hierbij gaan enkele koeien plotseling dood en zien we vaak bloederige mest.

Heamorrhagic Bowel syndrome (HBS)

De (toxines van de) bacterie Clostridium perfringens zijn de veroorzaker. Een deel van de darm van de koe komt er na een aantal uur uit te zien als donkerpaarse fietsbanden gevuld met bloed. De darmwand raakt ernstig beschadigd en sterft deels af. De geproduceerde gifstoffen verspreiden zich door de rest van het lichaam. De koe raakt in shock en sterft meestal binnen 48 uur.

 

Massale productie van gifstoffen

De Clostridium bacterie komt algemeen voor in de omgeving. In de kuil, de grond of mest, maar ook als normale darmbewoner. Door sporen te vormen kan de bacterie langdurig overleven. Onder hele specifieke omstandigheden gaat de bacterie over tot het uitscheiden van enorme hoeveelheden toxines en afbraakenzymen. Of daarnaast de toename van het aantal bacteriën een oorzaak is of een gevolg hiervan is niet met zekerheid te zeggen. De omstandigheden in de darm zijn bepalend voor het wel of niet optreden van klachten. Onderzoekers kunnen tot op heden enkel speculeren over de exacte oorzaak. Zeer waarschijnlijk treedt de aandoening pas op wanneer er zich meerdere risicofactoren tegelijk voordoen. Het is niet enkel de aanwezigheid van de bacterie, aangezien die zich ook bij gezonde dieren voordoet in de darm. Het aantonen van de bacterie is dan ook niet altijd even veelzeggend.

 

Meest waarschijnlijke risicofactoren voor het optreden van HBS:

  • Plotse voerovergangen
  • Een overmaat aan eiwit of zetmeel op darmniveau
  • Besmetting (vanuit de gras- of maiskuil) met de schimmel Aspergillus Fumigatus
  • Opname van onvoldoende vezels
  • Stress
  • Verminderde weerstand

 

Voeding ondersteunt darmgezondheid

Voeding is van grote invloed op de darmgezondheid. Probeer daarom ten alle tijden bovenstaande risicofactoren te vermijden. Mocht u onverhoopt met Clostridium op uw bedrijf te maken krijgen, neem dan vooral contact op met uw jongvee- of melkveeadviseur. Wij denken graag met u mee.

 

Ook bij kalveren komt Clostridium voor

De bacterie veroorzaakt diverse ziektebeelden bij meerdere diersoorten. Bij mensen is het een bekende veroorzaker van voedselinfecties. Bij schapen en geiten behoort Clostridium (ook wel ‘Het bloed’) tot één van de voornaamste oorzaken van uitval. Ook bij kalveren veroorzaakt de bacterie gezondheidsproblemen zoals oplopen, lebmaagzweren en plotselinge sterfte.

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?