Wat zegt een attentie pensverzuring?

Veel koeien lopen weer in de wei en ineens staat er een aantal pensverzuring attenties op de mpr. Zijn al deze koeien echt ziek of is er iets anders aan de hand?

Wat zegt een pens verzuring attentie?

Koeien krijgen een “x” (bij MPR voeding van CRV) als het vetpercentage lager is dan het eiwitpercentage én lager is dan 4%. Een laag vetgehalte in de melk kent meerdere oorzaken. Pensverzuring is er daar één van, maar zeker niet de enige. Controleer de attentiekoeien op herkauwactiviteit, voeropname, mestscore en pensvulling. Wanneer deze koesignalen niet afwijkend zijn, zal er een andere verklaring voor de lage vetgehaltes zijn.

Zoals te zien in tabel 1 zijn er veel factoren van invloed op de gehaltes. Het seizoen en het rantsoen zijn net die factoren, waar we de jaarlijks terugkerende dip (figuur 1.) het beste mee kunnen verklaren.

Figuur 1: Gemiddelde Vet- en Eiwitgehaltes van alle melkveebedrijven en de omgevingstemperatuur jan-dec 2021)

 

De invloed van het rantsoen op de gehaltes

Vers gras heeft een aantal specifieke eigenschappen. Het rantsoen en de pensfermentatie veranderen daardoor wezenlijk als koeien weiden. Gras bevat een hogere VEM en verteerbaarheid en minder celwanden. Vaak stijgen de liters melk. Zelfs wanneer er dan nog evenveel melkvet wordt geproduceerd, zal dit ook bijdragen aan een lager vetpercentage vanwege het verdunningseffect.

 

Seizoensinvloed

Ook op de bedrijven die niet weiden zien we gedurende de zomermaanden de laagste gehaltes. Vers gras is dus niet de enige verklaring. Het weideseizoen gaat gepaard met hogere omgevingstemperaturen en toegenomen daglengtes. Een hogere omgevingstemperatuur heeft een drukkend effect op gehaltes. Het vetgehalte wordt als eerst getroffen, gevolgd door het eiwit en uiteindelijk de liters. Wanneer er sprake is van hittestress, kan de totale productie nog verder onderuit gaan.

Laat je niet door de mpr op het verkeerde been zetten. Voorkom onnodige rantsoenwijzigingen ten gevolge van het onterecht vaststellen van pensverzuring. Uw voeradviseur helpt graag bij het verklaren van dalende vetgehaltes en het samen kijken naar de monstername en de koesignalen in de stal.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?