Welke signaalfunctie hebben zoolbloedingen?

Een zoolbloeding is de meest voorkomende klauwaandoening. (Bron: CRV Handboek Kwaliteit 2020). Doordat een zoolbloeding niet direct leidt tot kreupelheid is het ook de minst zichtbare klauwaandoening. Maar onderschat de zoolbloeding niet!

Zoolbloedingen zijn het voorstadium van zoolzweren, witte-lijndefecten en tussenklauwontsteking. Zoolbloedingen hebben daarom een belangrijke signaalfunctie als het gaat om de klauwgezondheid op uw bedrijf. Voorkom je de bloeding, voorkom je ook veel overige aandoeningen. Wanneer er op een bedrijf veel zoolzweren of wittelijndefecten voorkomen, dan zijn er ook veel zoolbloedingen (geweest).

Zoolbloeding komt niet door het rantsoen

Zoolbloedingen zijn zichtbaar als een gele of rode vlek in de zool van de klauw. Vaak ontstaan ze op dezelfde plek en dat is niet toevallig. Zoolbloedingen ontstaan door mechanische druk van buitenaf. Er wordt ten onrechte nog wel eens gewezen naar het rantsoen als oorzaak. En dan vooral het rantsoen in relatie tot het risico op pensverzuring. Een zoolbloeding is ook duidelijk een andere aandoening dan ‘bevangen(heid)’. In de praktijk worden deze aandoeningen nog wel eens met elkaar verward. Bevangenheid heeft wél een relatie met het rantsoen. Zoolbloedingen worden niet veroorzaakt door voedingsfouten, maar puur door overbelasting van de klauw. Een zoolbloeding laat zien dat er een kneuzing in de klauw en daardoor een beschadiging van het vaatbed is ontstaan. Te weinig liggen is een veel voorkomende oorzaak. Te weinig liggen betekent automatisch te veel staan.

Figuur 1. Zoolbloedingen. Bron: GD Diergezondheid

Zoolbloedingen voorkomen

In tachtig procent van de gevallen ontstaat de eerste zoolbloeding bij verse vaarzen, dus aan het begin van de eerste lactatie. Eenmaal last van een klauwaandoening vergroot de kans op een volgende klauwaandoening. Voorkomen van alle eerste klauwaandoeningen (vaak zoolbloedingen) is daarom beter dan genezen.

Onderstaande drie uitgangspunten zou u als basis kunnen nemen voor het gezond houden van klauwen.

  1. Bekap ook het jongvee zes tot acht weken voor de eerste afkalfdatum preventief. Door de klauwen van het juiste model te voorzien zijn ze minder gevoelig voor het ontwikkelen van zoolbloedingen.
  2. Alle koeien moeten iedere dag weer de tijd en de ruimte krijgen om veertien uur per dag te liggen en de klauwen te ontlasten. Voldoende comfortabele ligboxen met de juiste afstelling zijn een basis vereiste voor een goede klauwgezondheid.
  3. Bekap op tijd én vakkundig alle koeien. En registreer de aandoeningen.

Tijdens een interessante praktijktraining onder leiding van Marcel Drint (NKGC) hebben onze melkveevertegenwoordigers veel bijgeleerd op het gebied van klauwgezondheid. Klauwproblemen en kreupelheid kosten veel tijd, maar gaan ook elke dag ten koste van de voeropname en dus productie.

Waar de klauwgezondheid op het bedrijf goed is, loopt het letterlijk gemakkelijker. Wij denken graag met u mee. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?